Konkurs plastyczno- techniczny dla dzieci i rodziców „Eko- zabawka”

Regulamin konkursu plastyczno- technicznego pt. „Eko- zabawka”:

  1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i rodziców ze wszystkich grup Przedszkola nr 423 w Warszawie.
  2. Przedmiotem konkursu jest zaprojektowanie i wykonanie zabawki z materiałów ekologicznych bądź surowców wtórnych w sposób bezpieczny dla użytkownika (maksymalnie wymiary: 50cm x 30cm x 20 cm).
  3. Prace należy podpisać ( imię i nazwisko, wiek dziecka i nazwa grupy, oraz  dołączenie (jeśli to konieczne) instrukcji obsługi tej zabawki). Prace przynosimy do wychowawczyń grup do dnia 22.03. 2019r.   

Cele konkursu:                                              

– pogłębianie wiedzy dzieci na temat zagadnień z zakresu ekologii środowiska,

– rozwijanie zdolności estetycznej oraz rozbudzenie zainteresowań ekologicznych dzieci,

– rozbudzenie zdolności manualnych,

– wdrażanie do estetycznego wykonania prac plastyczno- technicznych,

– poszerzenie współpracy między placówką przedszkolną a rodzicami.

Osobami odpowiedzialnymi za konkurs są: Anna Śledź, Katarzyna Tusiewicz.

Zapraszamy!

Dla wszystkich uczestników przewidujemy dyplomy i nagrody.