Przedszkolny fotograficzny konkurs 


„Uchwyć i zatrzymaj wiosnę!” – Zakochaj się w Rembertowie J

Organizatorem konkursu jest Przedszkole nr 423 w Warszawie, zaś koordynatorem Narecka Agata

CEL KONKURSU:

 • Uchwycenie aparatem wiosny
 • Uwrażliwienie dzieci na piękno natury
 • Zwrócenie uwagi na zmian zachodzących w środowisku przyrodniczym
 • Zachęcanie do aktywnego sposobu spędzania wolnego czasu
 • Propagowanie i rozwijanie więzi rodzinnych

Zasady uczestnictwa:

 1. W konkursie biorą udział dzieci z rodzicami z przedszkola!
 2. Wykonanie aparatem zdjęć, na którym będzie uczestnik wraz z rodziną i ukazanie na jednym zdjęciu pięknego miejsca w Rembertowie w wiosennym klimacie.
 3. Uczestnik zgłasza do konkursu TYLKO jedną pracę. (pozostałe nie będą brane pod uwagę.)
 4. Uczestnik przynosi własne prace fotograficzne wykonane – wydrukowane, wywołane, przyklejone na kartce papieru A4, A3 w kolorze.
 5. Do zdjęcia dołącza kartkę z informacją – imię, nazwisko uczestnika, grupa przedszkolna, wiek dziecka.
 6. Prace przynosimy osobiście do nauczycieli poszczególnych grup do 31.05.2019 r.
 7. Wręczenie nagród odbędzie się w czerwcu.
 8. Prace będą eksponowane na terenie przedszkola.

Na uczestników czekają ciekawe nagrody!!!

Zapraszamy serdecznie do udziału!