Ogłoszenie skierowane do rodziców z grupy Misie

W czwartek 13 czerwca 2019r. wybieramy się na wycieczkę  do 

Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 13  przy ul. Strażackiej 141 .

Śniadanie: 850

Wyjście z przedszkola: 930

Powrót: około godz. 1130