ZEBRANIA Z RODZICAMI

Szanowni Rodzice
Zapraszamy na zebranie, które odbędzie się 10.09.2019 (wtorek) o godzinie 17:30


Cele spotkania:
– informacje na temat planowanych zajęć edukacyjnych, wyjść oraz imprez okolicznościowych
– omówienie propozycji współpracy z rodzicami
– wstępne omówienie adaptacji dzieci
– sprawy różne
Przewidywany czas spotkania : 45 minut
Na zebranie przychodzimy bez dzieci.