Ogłoszenie skierowane do rodziców dzieci z grupy Krasnale

W czwartek (19. 09. 2019r.) wybieramy się do Biblioteki Publicznej przy ul. Gawędziarzy 8 na zajęcia pt. ,,Twórczość Jana Brzechwy” na godz. 10:00
Śniadanie bez zmian o godz. 9:00
Powrót przed obiadem