Zmiana zasad rekrutacji do przedszkoli i I klas szkół podstawowych w związku z pandemią #koronawirus.

Zmiana zasad rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych w szkołach podstawowych (komunikat na stronie internetowej Biura Edukacji):

W związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa rodzice mogą skorzystać z dwóch sposobów składania wniosków/zgłoszeń rekrutacyjnych:

  • elektronicznie – skan wniosku/zgłoszenia i dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych można wysłać drogą mailową na adres przedszkola/szkoły pierwszego wyboru.
  • dostarczyć dokumenty w wersji papierowej do przedszkola/szkoły pierwszego wyboru.

kontakt mailowy na potrzeby rekrutacji: kontakt@przedszkole423.pl oraz p423@edu.um.warszawa.pl