UWAGA, WAŻNE !!!

INFORMACJA O ZAWIESZENIU ZAJĘĆ
W DNIU 29.06.2020 r.

Informuję o zawieszeniu zajęć w Przedszkolu nr 423 w Warszawie ul. Kadrowa 9, w dniu 29.06. 2020 r. na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. poz. 69, z późn. zm.) z uwagi na konieczność dostosowania placówki do dalszego bezpiecznego funkcjonowania po wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, w dniu 28 czerwca 2020 r., ze względu organizację na terenie placówki Komisji Wyborczej, mając na uwadze wytyczne Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz szczegółowych wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego obowiązujących w czasie epidemii COVID-19.

Barbara Bogacka
Dyrektor Przedszkola nr 423
w Warszawie