Procentowa wpłacalność na dzień 15.06.2018r. słupki

kontakt z Radą Rodziców możliwy jest poprzez mail: rodzice@przedszkole423.pl

Preliminarz wydatków Rady Rodziców na rok szkolny 2017/2018 preliminarz

Sprawozdanie Rady Rodziców z roku szkolnego 2016/2017 sprawozdanie