Zakaz wnoszenia produktów żywnościowych przez rodziców do Przedszkola nr 423 –  zarządzenie dyrektora przedszkola

Statut  Statut Przedszkola nr 423

oświadczenie rodziców do odbioru dziecka z przedszkola oświadczenie o odbiorze dziecka z przedszkola OŚWIADCZENIE do odbioru dziecka_ 

zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka Zgoda na wykorzystanie wizerunku rodzica

warunki ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków dla dzieci przedszkola Signal_OWU_NNW BezpDziecko_2018

wnioski o przyznanie świadczeń wnioski o przyznanie świadczeń wychowawczych rodzinnych funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy