Grupa Biedronki


Plan pracy na miesiąc wrzesień

Tematy kompleksowe:

 1. Pierwszy raz w przedszkolu
 2. Moja droga do przedszkola
 3. Nadeszła jesień
 4. Co robią zwierzęta jesienią

Kształtowanie pojęć matematycznych:

 • rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała,
 • rozwijanie umiejętności liczenia, przeliczania palców, przedmiotów,
 • nabywanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, np. powtarzanie prostych ruchów innej osoby w czasie zabawy.

Edukacja językowa, przyrodnicza i społeczna:

 • utrwalenie imion kolegów i koleżanek z grupy,
 • nabywanie samodzielności podczas zdejmowania i zakładania odzieży i obuwia,
 • nabywanie samodzielności podczas zabiegów higienicznych, nauka prawidłowego mycia rąk przed każdym posiłkiem,
 • wdrażanie do przestrzegania zasad podczas zabawy, czekania na swoją kolej,
 • zapoznanie z bezpiecznymi sposobami poruszania się po drodze, przechodzenia przez ulicę,
 • poszerzanie wiedzy na temat różnych pojazdów,
 • oglądanie i poznawanie wybranych drzew znajdujących się w bliskim otoczeniu,
 • obserwowanie w sposób bezpośredni zmian zachodzących w przyrodzie, zwracanie uwagi na dominującą kolorystykę, zmiany, jakie zachodzą w przyrodzie,
 • rozwijanie umiejętności uważnego słuchania utworu i wypowiadania się na jego temat,
 • rozwijanie mowy i koncentracji uwagi,
 • rozwijanie sprawności manualnej.

Harmonogram zebrań i spotkań indywidualnych z rodzicami

w roku szkolnym 2020/2021

 1. 10.09.2020 (czw.) godz. 17:30- Zebranie z rodzicami (organizacja roku szkolnego 2020/2021);
 2. 28.10.2020 (śr.) godz. 17:30– Zebranie z rodzicami(podsumowanie adaptacji dzieci);
 3. 26.11.2020 (czw.) od godz. 17:30– Indywidualne spotkania wychowawców z rodzicami;
 4. 16.12.2020 (śr.) od godz. 17:30- Indywidualne spotkania wychowawców z rodzicami;
 5. 14.01.2021 (czw.) godz. 17:30- Zebranie z rodzicami (podsumowanie I semestru roku szkolnego 2020/2021);
 6. 24.02.2021 (śr.) od godz. 17:30- Indywidualne spotkania wychowawców z rodzicami;
 7. 25.03.2021 (czw.) od godz. 17:30- Indywidualne spotkania wychowawców z rodzicami;
 8. 28.04.2021 (śr.) od godz. 17:30- Indywidualne spotkania wychowawców z rodzicami;
 9. 27.05.2021 (czw.) od godz. 17:30- Indywidualne spotkania wychowawców z rodzicami;
 10. 16.06.2021 (śr.) godz. 17:30 – Zebranie z rodzicami (podsumowanie II semestru  i całego roku szkolnego 2020/2021).