Grupa Biedronki to dzieci 3-letnie. Jesteśmy bardzo ciekawi świata – każdego dnia przychodzimy do naszego przedszkola z coraz większą radością.
Dużo uwagi poświęcamy rozwijaniu samodzielności podczas jedzenia, ubierania się i korzystania z toalety.
Podczas codziennych zajęć uczymy się wierszy, piosenek, tańców, chętnie malujemy i rysujemy.
Chłopaki najbardziej lubią konstruować budowle z klocków a dziewczynki chętnie przyrządzają pyszne dania w naszym kąciku kuchennym 😊
Wszyscy bardzo lubimy zabawy na świeżym powietrzu, zabawy w piaskownicy i zjeżdżanie na zjeżdżalni to dopiero frajda!

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE
STYCZEŃ 2020

1. Mijają dni, miesiące, lata.
2. Zima i zwierzęta
3. Babcia i dziadek
4. W świecie teatru

Kształtowanie pojęć matematycznych:

• Dostrzeganie rytmu w ciągu ułożonych przedmiotów lub ułożonego tworzywa przyrodniczego; próby kontynuowania dostrzeżonego rytmu;
• Dostrzeganie rytmicznej organizacji czasu w stałych następstwach dni i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy;
• Rozpoznawanie i nazywanie figur, znaków, symboli;
• Określanie położenia przedmiotów w przestrzeni; stosowanie określeń: na, pod, w, przed, za, obok;
• Liczenie wyodrębnianych przedmiotów z wymienianiem liczebników głównych, w zakresie dostępnym dziecku; dostrzeganie roli ostatniego liczebnika;
• Kształtowanie intuicji geometrycznej- dostrzeganie w otoczeniu przedmiotów o różnych kształtach;
• Układanie dowolnych kompozycji z klocków w kształcie figur geometrycznych.

Edukacja językowa, przyrodnicza i społeczna:

• Kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych związanych ze świętami przejmowanych od pokoleń;
• Poznawanie własnych możliwości w toku wykonywania różnych czynności i w konfrontacji z rówieśnikami (określanie: sam potrafię…);
• Uczestniczenie we wspólnych zabawach organizowanych przez nauczyciela;
• Komunikowanie się w grupie- odpowiadanie na zadane pytania, dzielenie się swoimi przeżyciami; Dzielenie się z innymi własnymi radościami i smutkami oraz przejawianie empatii;
• Obserwowanie przyrody w naturalnym otoczeniu- podczas pobytu na świeżym powietrzu, w ogrodzie przedszkolnym oraz podczas spacerów;
• Nazywanie ptaków odwiedzających karmnik, dokarmianie ich;
• Wyszukiwanie przedmiotów po usłyszeniu ich nazw;
• Obserwowanie bliższego i dalszego otoczenia w różnych okolicznościach; dostrzeganie różnic, określanie ich (np. obserwowanie zmian zachodzących w otoczeniu podczas kolejnych pór roku).

Aleksandra Małecka
Aneta Mazurek

Harmonogram wydarzeń przedszkolnych

2019/2020 semestr I

Lp. Miejsce Odpowiedzialni
WRZESIEŃ
 

1.

Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka

 

20.09.2019

Wychowawcy grupy

Aleksandra Małecka

Aneta Mazurek

2. Dzień Spadającego Liścia, Początek astronomicznej jesieni.

23.09.2019

Wychowawcy grupy

Aleksandra Małecka

Aneta Mazurek

3. Koncert „Witaj przedszkole”

25.09.2019 godz.

 

4. Udział dzieci w akcji „BohaterON. Włącz historię”- spacer w pobliżu przedszkola w celu wysłania kartki grupowej dla Powstańców Warszawskich.

30.09.2019

Wychowawcy grupy

Aleksandra Małecka

Aneta Mazurek

PAŹDZIERNIK
5.  

Zajęcia edukacyjne z p. Marcinem Florjanowiczem.

 

 

Wychowawcy grupy

Aleksandra Małecka

Aneta Mazurek

6. Konkurs ekologiczny- warsztaty jesienne z rodzicami  „Warzywny stworek”

10.10.2019 godz.

Nauczyciele grup
7. Jesienny spacer w okolicy przedszkola. Obserwacja zmieniającego się krajobrazu przyrody, uzmysłowienie dzieciom konieczności ubierania się odpowiednio do warunków atmosferycznych.

16.10.2019

Wychowawcy grupy

Aleksandra Małecka

Aneta Mazurek

8. Pasowanie na przedszkolaka

23.10.2019 godzina 16:00

Wychowawcy grupy

Aleksandra Małecka

Aneta Mazurek

9.  

Koncert Małej Orkiestry Dni Naszych

29.10.2019 godzina 09:00

LISTOPAD
10. Udział dzieci w akcji Mamy Niepodległą! organizowaną przez Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku.  Spacer w pobliżu przedszkola w celu wysłania kartek niepodległościowych dla rodziców.

05.11.2019

 

Wychowawcy grupy

Aleksandra Małecka

Aneta Mazurek

11. Narodowe Święto Niepodległości. Śpiewanie pieśni patriotycznych przez wszystkie grupy przedszkolne.

07.11.2019 godz.

 

Nauczyciele grup, koordynator Aleksandra Małecka
12. Światowy Dzień Praw Dziecka

20.11.2019

 

Wychowawcy grupy

Aleksandra Małecka

Aneta Mazurek

13. Dzień Pluszowego Misia

25.11.2019

Wychowawcy grupy

Aleksandra Małecka

Aneta Mazurek

14. Teatrzyk „O smoku wawelskim”

28.11.2019 godz. 9:10

GRUDZIEŃ
15. Koncert Małej Orkiestry Dni Naszych

04.12.2019 godz. 11:00

 

16. Uroczyste ubieranie choinki w przedszkolu

05.12.2019

Wychowawcy grupy

Aleksandra Małecka

Aneta Mazurek

17. Przedstawienie świąteczne dla rodziców organizowane przez dzieci z przedszkola nr 423 w Warszawie.

17.12.2019 godz.

Nauczyciele grup
18. Bal z Mikołajem

18.12.2019 godz.

Nauczyciele grup
STYCZEŃ
19. Teatrzyk

10.01.2020 godz.09:10

20.  

Pierwszy zimowy spacer przedszkolaków. Przeprowadzenie ciekawych obserwacji- oglądanie wyglądu drzew i krzewów, rozpoznawanie różnych śladów na śniegu.

15.01.2020

 

Wychowawcy grupy

Aleksandra Małecka

Aneta Mazurek

21.  

Przedstawienie z okazji Dnia Babci i Dziadka

 

Wychowawcy grupy

Aleksandra Małecka

Aneta Mazurek

HARMONOGRAM ZEBRAŃ I SPOTKAŃ INDYWIDUALNYCH Z RODZICAMI

na rok szkolny 2019/2020

 

10.09.2019r.    Zebranie rodziców   (godz.  1730 )  

22.10.2019r.     Zebranie rodziców  (godz.  1730 )

 

20.11.2019r.   Spotkanie indywidualne z rodzicami

10.12.2019r.   Spotkanie indywidualne z rodzicami

29.01.2020r.     Zebranie rodziców  (podsumowanie I semestru)   (godz.  1730 )

 

26.02.2020r.  Spotkanie indywidualne z rodzicami

17.03.2019r. Spotkanie indywidualne z rodzicami

22.04.2020r. Spotkanie indywidualne z rodzicami

19.05.2020r. Spotkanie indywidualne z rodzicami

17.06.2020r.    Zebranie rodziców  (podsumowanie II semestru)   (godz.  1730 )

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

6.30 – 8.30 Schodzenie się dzieci. Zabawy w kącikach zainteresowań, obserwacja pedagogiczna.

8.30 – 9.00 Zabawy dydaktyczne, ćwiczenia poranne, ćwiczenia percepcyjno-motoryczne. Przygotowanie do śniadania.

9.00 – 9.30 Śniadanie czynności higieniczne.

9.30 – 11.30 Zajęcia dydaktyczne organizowane przez nauczyciela. Zabawy na świeżym powietrzu, spacer ( w razie niepogody, alarmu smogowego zabawy w sali ).

11.30 – 12.00 Zabawy w kole, słuchanie bajek. Przygotowanie do obiadu.

12.00 – 12.30 Obiad, czynności higieniczne, przygotowanie do odpoczynku.

12.30 -14.00 Odpoczynek, sen.

14.00 – 14.30 Czynności samoobsługowe, ubieranie się.

14.30 – 15.00 Podwieczorek , czynności higieniczne.

15.00 – 17.00 Zabawy dydaktyczne i dowolne organizowane w sali lub w ogrodzie, zabawy w kącikach zainteresowań, gry planszowe, konstrukcyjne. Rozchodzenie się dzieci. Prace porządkowe.