GRUPA MISIE

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE

PAŹDZIERNIK 2020

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE

1. Jesień w sadzie.              

2. Jesień w ogrodzie.

3. O sobie samym.

4. Moje zmysły.

Kształtowanie pojęć matematycznych:

 • Kształtowanie umiejętności przeliczania palców, przedmiotów itp.;
 • Używanie określeń: wysoki, niski, długi, krótki;
 • Układanie prostych kompozycji, mozaik, obrazków z figur geometrycznych;
 • Kształtowanie umiejętności liczenia z wymienianiem kolejnych liczebników głównych; zwrócenie uwagi na rolę ostatniego liczebnika.

Edukacja językowa, przyrodnicza i społeczna:

 • Językowa aktywność dziecka – uważne słuchanie rozmówcy, wypowiadanie się prostymi zdaniami; słuchanie dźwięków dochodzących z otoczenia; słuchanie wierszy, opowiadań; odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego, wypowiadanie się na temat obrazka, ilustracji; rozpoznawanie zapisu własnego imienia; powtarzanie krótkich rymowanek; sylabizowanie w toku zabaw, np. naśladowanie mowy robota, lalki.
 • Artystyczna aktywność dziecka–  słuchanie piosenek w wykonaniu nauczyciela, reagowanie na zmiany tempa i dynamiki utworu o dużym zróżnicowaniu, rysowanie, malowanie farbami plakatowymi, lepienie z plasteliny, masy solnej, ciastoliny; uczestniczenie w zabawach rytmicznych i ruchowych; rytmiczne poruszanie się przy muzyce;
 • Poznawcza aktywność dziecka– uczestniczenie w zabawach organizowanych przez nauczyciela, dających dziecku satysfakcję i radość; rozpoznawanie wybranych owoców po wyglądzie, kształcie, smaku; rysowanie na dowolne tematy; składanie pociętych obrazków w całość według podanego wzoru; rozpoznawanie i nazywanie wybranych warzyw; rozróżnianie ich za pomocą wzroku, dotyku, smaku, zapachu.
 • Społeczna aktywność dziecka– korzystanie z własnych zmysłów, rozpoznawanie smaku; spożywanie posiłków – prawidłowe posługiwanie się łyżką, widelcem, nożem; stosowanie form grzecznościowych względem siebie, a także osób dorosłych w każdej sytuacji (w domu, w przedszkolu, na ulicy).
 • Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka– uczestniczenie w zabawach ruchowych: kształtujących postawę, orientacyjno-porządkowych, bieżnych, z elementami czworakowania, z elementami skoku, podskoku, z elementami toczenia, z elementami rzutu, chwytu, równoważnych, organizowanych metodą opowieści ruchowych, ze śpiewem; przebywanie na świeżym powietrzu – uczestniczenie w spacerach, zabawach; ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej porze roku,

                                                                                                                        Aleksandra Małecka

                                                                                                              Aneta Mazurek

Rozkład dnia – dzieci 4-letnie

 • 6:45-8:30   Schodzenie się dzieci. Zabawy w kącikach zainteresowań, obserwacja pedagogiczna. Praca indywidualna z dzieckiem w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 • 8:30-9:00    Zabawy dydaktyczne, ćwiczenia poranne, ćwiczenia percepcyjno – motoryczne. Przygotowania do śniadania.
 • 9:00-9:30    Śniadanie, czynności higieniczne
 • 9:30-12:00  Zabawy edukacyjno – wychowawcze organizowane przez nauczyciela:

– zajęcia językowe

 – kształtowanie pojęć matematycznych

 – poznawanie świata przyrody

 – zajęcia muzyczno – ruchowe

 – zajęcia plastyczno – techniczne

 Teatrzyki, koncerty w przedszkolu.

 Zabawy na świeżym powietrzu.

 Przygotowania do obiadu.

 • 12:00-12:30   Obiad, czynności higieniczne
 • 12:30-14:30    Gry i zabawy kierowane przez  nauczyciela i wypływające z inicjatywy dzieci. Swobodne zabawy w Sali. Przygotowania do podwieczorku.
 • 14:30-15:00   Podwieczorek, czynności higieniczne
 • 15:00-17:15    Rozchodzenie się dzieci. Zabawy dowolne inspirowane przez dzieci. W porze jesienno-wiosennej i letniej zabawy na placu przedszkolnym.  Praca indywidualna z dzieckiem w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Harmonogram wydarzeń przedszkolnych

2020/2021 semestr I

Lp.Miejsce 
WRZESIEŃ
1.Witamy przedszkole! 01.09.2020 
2.Dzień kropki 15.09.2020 
  3.    Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka 18.09.2020 
4.Powitanie Jesieni. 23.09.2020 
5.Udział dzieci w akcji „BohaterON. Włącz historię” – spacer w pobliżu przedszkola w celu wysłania kartki grupowej dla Powstańców Warszawskich. 30.09.2020 
PAŹDZIERNIK
6.Warsztaty jesienne „Zrób Cudaka z Dyni lub Ziemniaka” Konkurs na najciekawszego „Cudaka” w formie online (Facebook)     08.10.2020                   
7.Dzień Edukacji Narodowej Występ w grupie oraz nagranie wideo 14.10.2020 
8.Jesienny spacer w pobliżu przedszkola. Obserwacja zmieniającego się krajobrazu przyrody, uzmysłowienie dzieciom konieczności ubierania się odpowiednio do warunków atmosferycznych. 21.10.2020 
LISTOPAD
9.Dzień Postaci z Bajek 05.11.2020 
10.Udział dzieci w akcji Mamy Niepodległą! organizowaną przez Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku.  Spacer w pobliżu przedszkola w celu wysłania kartek niepodległościowych dla rodziców. 6.11.2020-10.11.2020 
11.Udział w akcji #SzkołaDoHymnu. Śpiewanie hymnu narodowego przez wszystkie grupy przedszkolne (udostępnienie akcji na stronie facbook’a) 10.11.2020 
12.Światowy Dzień Praw Dziecka 20.11.2020 
13.Dzień Pluszowego Misia 25.11.2020 
GRUDZIEŃ
14.Uroczyste ubieranie choinki w przedszkolu. Mikołajki 04.12.2020 
15.Występy świąteczne dla rodziców (nagrania dzieci w formie online) 14-18.12.2020 
16.Wigilia grupowa 14-18.12.2020 
    17.Powitanie Zimy 22.12.2020 
STYCZEŃ
18.Warsztaty plastyczne „Upominki dla Babci i Dziadka” 07-08.01.2021 
19.Koncert piosenek zimowych „Piosenki dla Babci i Dziadka” (nagrania dla rodziców w formie online) 11-15.01.2021 
20.Zimowy spacer przedszkolaków. Oglądanie wyglądu drzew i krzewów, rozpoznawanie różnych śladów na śniegu. 12.01.2021 
21.Dzień puzzli i gier edukacyjnych. Gry i zabawy edukacyjne rozwijające kompetencje matematyczne. 29.01.2021 

Harmonogram zebrań i spotkań indywidualnych z rodzicami

w roku szkolnym 2020/2021

 1. 10.09.2020 (czw.) godz. 17:30- Zebranie z rodzicami (organizacja roku szkolnego 2020/2021);
 2. 28.10.2020 (śr.) godz. 17:30– Zebranie z rodzicami(podsumowanie adaptacji dzieci);
 3. 26.11.2020 (czw.) od godz. 17:30– Indywidualne spotkania wychowawców z rodzicami;
 4. 16.12.2020 (śr.) od godz. 17:30- Indywidualne spotkania wychowawców z rodzicami;
 5. 14.01.2021 (czw.) godz. 17:30- Zebranie z rodzicami (podsumowanie I semestru roku szkolnego 2020/2021);
 6. 24.02.2021 (śr.) od godz. 17:30- Indywidualne spotkania wychowawców z rodzicami;
 7. 25.03.2021 (czw.) od godz. 17:30- Indywidualne spotkania wychowawców z rodzicami;
 8. 28.04.2021 (śr.) od godz. 17:30- Indywidualne spotkania wychowawców z rodzicami;
 9. 27.05.2021 (czw.) od godz. 17:30- Indywidualne spotkania wychowawców z rodzicami;
 10. 16.06.2021 (śr.) godz. 17:30 – Zebranie z rodzicami (podsumowanie II semestru i całego roku szkolnego 2020/2021).