To my Pszczółki – bystre przedszkolaki,

Mamy już pięć lat

I dzielne z nas starszaki.

Znamy zasady bezpiecznego zachowania,

Umiemy dbać o porządek

I mamy radość z pomagania.

Lubimy bawić się i razem spędzać czas,

Cieszymy się z sukcesów

I każdy może liczyć na nas.

Nie straszna nam nauka, cyferek i literek świat.

Wszystko, o czym tu mówimy

Będziemy pamiętać przez wiele, wiele lat!

ZAMIERZENIA NA MIESIĄC CZERWIEC 2020r.

1. Niby tacy sami, a jednak inni
2. Wakacyjne podróże
3. Pożegnania nadszedł czas
4. Lato- zabawy sportowe

Kształtowanie pojęć matematycznych:
• Określanie położenia przedmiotów względem siebie i innych przedmiotów.
• Mierzenie odległości za pomocą wspólnej miary, utrwalanie stron: prawej, lewej.
• Rozwijanie sprawności rachunkowych.

Edukacja językowa, przyrodnicza i społeczna:
• Poznawanie innych kultur, kształtowanie tolerancji wobec różnych ras i narodowości, szanowanie odmienności innych dzieci.
• Rozwijanie myślenia przyczyno- skutkowego, ocenianie własnego zachowania względem innych i innych względem siebie, kształtowanie pozytywnej postawy wobec niepełnosprawnych.
• Poznawanie charakterystycznych cech lata, poznanie miejsc letniego wypoczynku z wykorzystaniem mapy Polski.
• Rozwijanie sprawności manualnej i inwencji twórczej, wyrażania w pracy plastycznej własnej spostrzeżeń i wyobrażeń związanych z latem i wakacjami.
• Poprawne odpowiadanie na pytania związane z treścią wysłuchanego opowiadania, wypowiadanie się na temat ilustracji w książce, opisywanie historii.
• Zapoznanie z zasadą zdrowej rywalizacji (fair play)obowiązująca w sporcie, kształcenie odporności emocjonalnej, zachęcanie do prawidłowego zachowania w sytuacjach zwycięstwa i porażki, rozwijanie sprawności fizycznej- zwinności i szybkości.

Anna Śledź, Magda Więch

HARMONOGRAM ZEBRAŃ I SPOTKAŃ INDYWIDUALNYCH Z RODZICAMI

na rok szkolny 2019/2020

 10.09.2019r.    Zebranie rodziców   (godz.  1730 )  

22.10.2019r.     Zebranie rodziców  (godz.  1730 )

 20.11.2019r.   Spotkanie indywidualne z rodzicami

10.12.2019r.   Spotkanie indywidualne z rodzicami

29.01.2020r.     Zebranie rodziców  (podsumowanie I semestru)   (godz.  1730 )

 26.02.2020r.  Spotkanie indywidualne z rodzicami

17.03.2019r. Spotkanie odwołane

22.04.2020r. Spotkanie odwołane

19.05.2020r. Spotkanie odwołane

17.06.2020r.    Zebranie rodziców  (podsumowanie II semestru)   (godz.  1730 )