To my Pszczółki – bystre przedszkolaki,

Mamy już pięć lat

I dzielne z nas starszaki.

Znamy zasady bezpiecznego zachowania,

Umiemy dbać o porządek

I mamy radość z pomagania.

Lubimy bawić się i razem spędzać czas,

Cieszymy się z sukcesów

I każdy może liczyć na nas.

Nie straszna nam nauka, cyferek i literek świat.

Wszystko, o czym tu mówimy

Będziemy pamiętać przez wiele, wiele lat!

ZAMIERZENIA NA MIESIĄC

        MARZEC 2020r.

 Tematy tygodniowe:

 1. Zwierzęta z dżungli i sawanny
 2. Zwierzęta naszych pól i lasów
 3. Marcowa pogoda
 4. Wiosenne przebudzenia

Kształtowanie pojęć matematycznych:

 •  Odkrywanie zapisu cyfrowego liczby 10.
 • Rozwijanie umiejętności posługiwania się, w celowo stworzonych sytuacjach, liczebnikami w aspektach kardynalnym i porządkowym, w zakresie 6, porównywanie liczebności zbiorów. Utrwalenie stron: prawej i lewej.
 • przybliżenie efektu odbicia i symetrii, dostrzeganie regularności w kształtach różnych przedmiotów i na zdjęciach zwierząt.

Edukacja językowa, przyrodnicza i społeczna:

 •  Poznawanie znaczenia nowych słów: kontynent, sawanna, dżungla; zapoznanie z kontynentem afrykańskim oraz wy-branymi zwierzętami zamieszkującymi ten kontynent, rozwijanie inwencji twórczej. zachęcanie do uważnego słuchania tekstów literackich, zdobywanie wiadomości na temat ogrodu zoologicznego, zapoznanie z wybranymi gatunkami zwierząt egzotycznych, ćwiczenie pamięci poprzez słuchanie i odtwarzanie krótkich wierszyków.
 • Wzbogacenie wiedzy na temat życia pszczół i ich znaczenia w życiu człowieka. wzbogacanie wiadomości na temat życia i zwyczajów zwierząt mieszkających w lesie, dokonywanie oceny wartości logicznej wypowiadanych zdań. Wzbogacanie wiadomości na temat zwierząt żyjących na polu; utrwalanie nazw środowisk przyrodniczych, w których żyją wybrane zwierzęta.
 • Poznawanie znaczenia witamin dla zdrowia człowieka, rozpoznawanie i nazywanie różnych produktów żywnościowych bogatych w witaminy. Kojarzenie zjawisk atmosferycznych z porami roku, rozpoznawanie znaków synoptycznych. zapoznanie z ludowym zwyczajem pożegnania zimy, utrwalanie nazw pór roku oraz dostrzeganie regularności w ich występowaniu.
 • Zachęcenie do obserwowania zmian zachodzących w przyrodzie wiosną, wiązanie ich z aktualną porą roku; wzbogacanie wiedzy na temat pierwszych kwiatów wiosny; rozwijanie umiejętności uważnego słuchania.

Anna Śledź, Magda Więch

HARMONOGRAM ZEBRAŃ I SPOTKAŃ INDYWIDUALNYCH Z RODZICAMI

na rok szkolny 2019/2020

 10.09.2019r.    Zebranie rodziców   (godz.  1730 )  

22.10.2019r.     Zebranie rodziców  (godz.  1730 )

 20.11.2019r.   Spotkanie indywidualne z rodzicami

10.12.2019r.   Spotkanie indywidualne z rodzicami

29.01.2020r.     Zebranie rodziców  (podsumowanie I semestru)   (godz.  1730 )

 26.02.2020r.  Spotkanie indywidualne z rodzicami

17.03.2019r. Spotkanie indywidualne z rodzicami

22.04.2020r. Spotkanie indywidualne z rodzicami

19.05.2020r. Spotkanie indywidualne z rodzicami

17.06.2020r.    Zebranie rodziców  (podsumowanie II semestru)   (godz.  1730 )