GRUPA KRASNALE

ZAMIERZENIA NA MIESIĄC

       PAŹDZIERNIK 2020r.

Tematy tygodniowe:

1. Jesień w sadzie (5-9.10.2020r)

2. Jesień na działce (12-16.10.2020r.)

3. O sobie samym (19-23.10.2020r.)

4. Nasze zmysły (26-30.10.2020r.)

Kształtowanie pojęć matematycznych:

1. Ustalanie równoliczności zbiorów, rozwijanie umiejętności liczenia.  Zapoznanie z zapisami cyfrowymi  liczb 1 i 2.

2. Rozwijanie umiejętności liczenia, zapoznanie z zapisem cyfrowym liczby 3

3. Zapoznanie z figurą geometryczną – kwadratem. Rozpoznawanie i kontynuowanie rytmów.

4. Rozwijanie umiejętności dodawania i odejmowania, Rozwijanie umiejętności liczenia, Zapoznanie
    z zapisem cyfrowym liczby 4.

Edukacja językowa, przyrodnicza i społeczna:

1.  Zapoznanie z literą o – małą i wielką, drukowaną i pisaną; wprowadzenie pojęć: samogłoska, spółgłoska. Zapoznanie z nazwami drzew owocowych.. Zapoznanie  z różnymi rodzajami zapasów i przetworów przygotowywanych na zimę. Klasyfikowanie owoców ze względu na ich pochodzenie.

2. Wielozmysłowe poznawanie warzyw. zapoznanie z literą a: małą i wielką, drukowaną i pisaną. Kształtowanie poczucia rytmu muzycznego. Zapoznanie ze sposobem wykonania stempli z warzyw oraz odbitek z ich wykorzystaniem. rozwijanie umiejętności budowania dłuższych wypowiedzi.

3.  Rozwijanie umiejętności wyrażania i nazywania emocji. Zapoznanie z literą m: małą i wielką, drukowaną i pisaną; utrwalenie pojęcia spółgłoska. Organizowanie zabaw muzyczno-ruchowych z wykorzystaniem instrumentów perkusyjnych. Zachęcanie do stosowania zwrotów grzecznościowych, Organizowanie sytuacji sprzyjających budowaniu dziecięcych systemów wartości. Tworzenie formy przestrzennej w zabawie plastycznej.

4. Zapoznanie z literą e: małą i wielką, drukowaną i pisaną. Uświadamianie istnienia różnych narządów zmysłów. Uświadomienie negatywnego wpływu hałasu na zdrowie człowieka.  Podkreślanie znaczenia zmysłu wzroku. Poznawanie różnych rodzajów okularów.

Magda Więch

Anna Śledź

Harmonogram zebrań i spotkań indywidualnych z rodzicami

w roku szkolnym 2020/2021

  1. 10.09.2020 (czw.) godz. 17:30- Zebranie z rodzicami (organizacja roku szkolnego 2020/2021);
  2. 28.10.2020 (śr.) godz. 17:30– Zebranie z rodzicami(podsumowanie adaptacji dzieci);
  3. 26.11.2020 (czw.) od godz. 17:30– Indywidualne spotkania wychowawców z rodzicami;
  4. 16.12.2020 (śr.) od godz. 17:30- Indywidualne spotkania wychowawców z rodzicami;
  5. 14.01.2021 (czw.) godz. 17:30- Zebranie z rodzicami (podsumowanie I semestru roku szkolnego 2020/2021);
  6. 24.02.2021 (śr.) od godz. 17:30- Indywidualne spotkania wychowawców z rodzicami;
  7. 25.03.2021 (czw.) od godz. 17:30- Indywidualne spotkania wychowawców z rodzicami;
  8. 28.04.2021 (śr.) od godz. 17:30- Indywidualne spotkania wychowawców z rodzicami;
  9. 27.05.2021 (czw.) od godz. 17:30- Indywidualne spotkania wychowawców z rodzicami;
  10. 16.06.2021 (śr.) godz. 17:30 – Zebranie z rodzicami (podsumowanie II semestru i całego roku szkolnego 2020/2021).