Nasza grupa Krasnali, to grupa dzieci 6-letnich. Czujemy się już prawie dorośli i tak się zachowujemy. Wszyscy znają nas, jako koleżeńskie, pracowite, zaradne i kulturalne Krasnale. Wspólnie bawimy się, uczymy i odkrywamy otaczający nas świat.  Najbardziej lubimy zabawy, zajęcia ruchowe, plastyczne, rytmiczne. Bardzo lubimy budować różne konstrukcje z klocków i grać w gry dydaktyczne. Chętnie śpiewamy i tańczymy.  Uwielbiamy wycieczki i spacery, zabawy na placu przedszkolnym – jak na Krasnale przystało, wszędzie nas pełno. Chętnie wykonujemy trudne zadania i rozwiązujemy zagadki – jesteśmy pracowite Krasnoludki. Niedługo powitamy „szkolny próg”, więc musimy być coraz dzielniejsi i mądrzejsi , dlatego zaczynamy interesować się książkami, literkami i cyferkami.

Plan Pracy na Luty 2020

Tematy kompleksowe:
1. Baśnie, bajki, bajeczki.
2. Muzyka wokół nas.
3. Nie jesteśmy sami w kosmosie.
4. Projekt „Mój wymarzony zawód”
Kształtowanie pojęć matematycznych:
• rozwijanie umiejętności liczenia
• rozwijanie orientacji przestrzennej
• rozpoznawanie i nazywanie poznanych zapisów cyfrowych liczb
• dostrzeganie cykliczności dni tygodnia, miesięcy
• nazywanie figur geometrycznych: koło, trójkąt, kwadrat, prostokąt, podawanie ich podstawowych cech
• wykorzystywanie figur geometrycznych w ćwiczeniach matematycznych, zabawach, grach
• dostrzeganie w otoczeniu przedmiotów o kształtach znanych figur geometrycznych
• liczenie elementów w naturalnych sytuacjach, np. ręczników w łazience, par butów w szatni, kwiatów w wazonie itp.
• ustalanie położenia obiektów względem własnej osoby
• różnicowanie prawej strony i lewej strony
• określanie położenia przedmiotów względem własnej osoby i innych przedmiotów
• orientowanie się w schemacie ciała drugiej osoby
• wykonywanie ćwiczeń w parach, np. według metody W. Sherborne
• rozwijanie umiejętności klasyfikowania
• rozumienie sensu informacji podanych w formie symboli
• składanie formy przestrzennej według instrukcji
• przedstawianie układu rytmicznego wyrażonego ruchem, graficznie lub za pomocą klocków
• liczenie obiektów i pokazywanie ich liczby na zbiorach zastępczych (np. na palcach)
Edukacja językowa, przyrodnicza, społeczna:

• rytmiczny podział słów (samodzielny, swobodny podział słów na sylaby, np. w zabawach: wymyślanie mowy robotów, kosmitów, wołanie kogoś z podwórka do domu)
• wyodrębnianie w słowach głosek początkowych (w nagłosie)
• tworzenie własnych instrumentów z dostępnych materiałów, w tym materiałów odpadowych
• poznawanie sposobu gry na instrumentach perkusyjnych
• uczestniczenie w zabawach rozwijających umiejętność regulowania oddechu
• rozpoznawanie głosów męskich, żeńskich, dziecięcych
• słuchanie dźwięków dochodzących z bliskiego i z dalszego otoczenia
• przyswajanie nazw: globus, wszechświat, planeta, Słońce, Księżyc
• gromadzenie informacji na temat pracy osób w różnych zawodach
• dowiadywanie się o roli człowieka w tworzeniu urządzeń technicznych
• podejmowanie działań zgodnych z własnymi zainteresowaniami, upodobaniami, uzdolnieniami
• rytmiczny podział słów (samodzielny, swobodny podział słów na sylaby, np. w zabawach: wymyślanie mowy robotów, kosmitów, wołanie kogoś z podwórka do domu)
• wyodrębnianie w słowach głosek początkowych (w nagłosie)
• opowiadanie o obrazkach przedstawiających różne sytuacje
• formułowanie dłuższych wypowiedzi o ważnych sprawach
• dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie zimą, nazywanie ich
• zachęcanie do uczestniczenia w zabawach badawczych
• poznawanie zwyczajów, tradycji przestrzeganych w Karnawale
• zachęcanie do sprawiania przyjemności bliskim osobom – Dzień Przyjaźni.
• utrwalanie swojego adresu zamieszkania
• nazywanie i przedstawianie podczas zabaw różnych stanów emocjonalnych (np.: smutek, radość, złość, strach itp.)
• wyrażanie emocji w naturalnych sytuacjach, np.: rozstawania się z rodzicami, przegranej w grze itp.; próby opanowywania negatywnych emocji w wyniku wspólnych rozmów o przeżywanych odczuciach
• przestrzeganie ustalonych umów i zasad obowiązujących w przedszkolu
• współdziałanie podczas zabaw, gier
• kształtowanie atmosfery życzliwości i akceptacji wśród dzieci
• uświadamianie istoty charakteru kontaktu społecznego, jakim jest przyjaźń
• zapoznanie z pojęciem przyjaźń
• uświadamianie znaczenia przyjaźni w życiu człowieka
• kształtowanie umiejętności utrzymywania poprawnych kontaktów z rówieśnikami
• kształtowanie właściwych reakcji w sytuacjach trudnych – nieporozumieniach, konfliktach i sporach rówieśniczych
• integrowanie grupy i rozwijanie pozytywnych relacji rówieśniczych
• zwracanie uwagi na ubiór dostosowany do warunków atmosferycznych
• utrwalanie zjawisk przyrodniczych
• rozwijanie słuchu fonematycznego, analiza i synteza sylabowa nazw obrazków
• rozwijanie mowy i pamięci
• odpowiadanie na pytania i formułowanie własnych
• rozwijanie sprawności fizycznej
• rozwijanie umiejętności rozpoznawania i nazywania emocji
• rozwijanie umiejętności radzenia sobie z trudnymi emocjami w trakcie konfliktów rówieśniczych
• rozumienie znaczenia wszystkich emocji (przyjemnych/nieprzyjemnych) towarzyszących różnym sytuacjom
• rozwijanie koncentracji uwagi i mowy
• rozwijanie sprawności manualnej
• rozwijanie umiejętności wyrażania siebie za pomocą komunikatów werbalnych
• rozwijanie pracy w zespole oraz wyobraźni i ekspresji twórczej

HARMONOGRAM ZEBRAŃ I SPOTKAŃ INDYWIDUALNYCH Z RODZICAMI

na rok szkolny 2019/2020

 10.09.2019r.    Zebranie rodziców   (godz.  1730 )  

22.10.2019r.     Zebranie rodziców  (godz.  1730 )

 20.11.2019r.   Spotkanie indywidualne z rodzicami    

10.12.2019r.   Spotkanie indywidualne z rodzicami  

29.01.2020r.     Zebranie rodziców  (podsumowanie I semestru)   (godz.  1730 )

 26.02.2020r.  Spotkanie indywidualne z rodzicami

17.03.2019r. Spotkanie indywidualne z rodzicami  

22.04.2020r. Spotkanie indywidualne z rodzicami   

19.05.2020r. Spotkanie indywidualne z rodzicami  

17.06.2020r.    Zebranie rodziców  (podsumowanie II semestru)   (godz.  1730 )

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

6.30 – 8.30 Schodzenie się dzieci. Zabawy w kącikach zainteresowań, obserwacja pedagogiczna.

8.30 – 9.00 Zabawy dydaktyczne, ćwiczenia poranne. Przygotowanie do śniadania.

9.00 – 9.30 Śniadanie czynności higieniczne.

9.30 – 11.30 Zajęcia dydaktyczne organizowane przez nauczycieli. Zabawy dowolne w sali lub na placu zabaw.

11.30 – 12.00 Zabawy w kole, słuchanie bajek. Przygotowanie do obiadu, mycie rąk.

12.00 – 12.30 Obiad, czynności higieniczne.

12.30 -14.00 Odpoczynek, relaks przy muzyce, słuchanie bajek. Zajęcia przy stolikach.

14.00 – 14.30 Przygotowanie do podwieczorku, czynności higieniczne, mycie rąk.

14.30 – 15.00 Podwieczorek , czynności higieniczne.

15.00 – 17.00 Zabawy dydaktyczne i dowolne organizowane w sali lub w ogrodzie, zabawy w kącikach zainteresowań, gry planszowe, konstrukcyjne. Rozchodzenie się dzieci. Prace porządkowe.