Nasza grupa Krasnali, to grupa dzieci 6-letnich. Czujemy się już prawie dorośli i tak się zachowujemy. Wszyscy znają nas, jako koleżeńskie, pracowite, zaradne i kulturalne Krasnale. Wspólnie bawimy się, uczymy i odkrywamy otaczający nas świat.  Najbardziej lubimy zabawy, zajęcia ruchowe, plastyczne, rytmiczne. Bardzo lubimy budować różne konstrukcje z klocków i grać w gry dydaktyczne. Chętnie śpiewamy i tańczymy.  Uwielbiamy wycieczki i spacery, zabawy na placu przedszkolnym – jak na Krasnale przystało, wszędzie nas pełno. Chętnie wykonujemy trudne zadania i rozwiązujemy zagadki – jesteśmy pracowite Krasnoludki. Niedługo powitamy „szkolny próg”, więc musimy być coraz dzielniejsi i mądrzejsi , dlatego zaczynamy interesować się książkami, literkami i cyferkami.

                                                   

 

                                     Plan Pracy na Październik 2019

Tematy kompleksowe:
1. Idzie jesień… przez ogród i sad
2. Idzie jesień… do zwierząt
3. Co z czego otrzymujemy
4. Idzie jesień… z deszczem

Kształtowanie pojęć matematycznych:
• nazywanie części ciała,
• nazywanie figur geometrycznych: koło, trójkąt, kwadrat, prostokąt
• dostrzeganie w otoczeniu przedmiotów o kształtach znanych figur geometrycznych
• liczenie elementów w naturalnych sytuacjach, np. ręczników w łazience, par butów w szatni, kwiatów w wazonie itp.
• ustalanie położenia obiektów względem własnej osoby
• różnicowanie prawej strony i lewej strony,
• określanie położenia przedmiotów względem własnej osoby i innych przedmiotów
• orientowanie się w schemacie ciała drugiej osoby
• wykonywanie ćwiczeń w parach, np. według metody W. Sherborne
• wykorzystywanie figur geometrycznych w ćwiczeniach matematycznych, zabawach, grach
• rozpoznawanie i nazywanie wybranych figur geometrycznych: koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt; podawanie ich podstawowych cech,
• przedstawianie układu rytmicznego wyrażonego ruchem, graficznie lub za pomocą klocków, kasztanów,
• liczenie obiektów i pokazywanie ich liczby na zbiorach zastępczych (np. na palcach),

Edukacja językowa, przyrodnicza, społeczna:
• wyrażanie swoich emocji w sposób werbalny i niewerbalny,
• rozpoznawanie owoców: za pomocą dotyku, węchu, wzroku, po smaku,
• gromadzenie owoców drzew w kąciku przyrody; wykorzystanie ich do wszelkiej działalności matematycznej, plastycznej, muzycznej, w relaksacji czy w ćwiczeniach ruchowych,
• uczestniczenie w wybranych zabawach badawczych, np. badanie tonięcia i pływania ciał,
• poznawanie sposobów przygotowania warzyw i owoców na zimę.
• gromadzenie dostępnych okazów przyrodniczych i przechowywanie ich w kąciku przyrody,
• poznawanie sposobów przygotowania się wybranych zwierząt do zimy
• utrwalanie nazw ptaków odlatujących do ciepłych krajów,
• poznawanie właściwości fizycznych gliny i piasku, zapoznanie z produktami otrzymywanymi z gliny i z piasku,
• poznawanie zwierząt: owcy i barana, oraz sposobu otrzymywania sera, pochodzenia wełny i wyrobów z niej
• poznawanie sposobu otrzymywania papieru, rozmowy na temat recyklingu,
• dostrzeganie i nazywanie zmian zachodzących w przyrodzie późną jesienią,
• zwracanie uwagi na ubiór dostosowany do warunków atmosferycznych,
• zwracanie uwagi na ubieranie się odpowiednio do pogody,
• rozwijanie zainteresowania przyrodą nieożywioną,
• poznawanie zjawisk przyrodniczych,
• poznawanie procesu obiegu wody w przyrodzie,
• rozwijanie słuchu fonematycznego, analiza i synteza sylabowa nazw obrazków,
• układanie swojego imienia z liter, według wzoru, a potem – bez wzoru,
• rozwijanie mowy i pamięci.

 

HARMONOGRAM ZEBRAŃ I SPOTKAŃ INDYWIDUALNYCH Z RODZICAMI

na rok szkolny 2019/2020

 

10.09.2019r.    Zebranie rodziców   (godz.  1730 )  

22.10.2019r.     Zebranie rodziców  (godz.  1730 )

 

20.11.2019r.   Spotkanie indywidualne z rodzicami    

 

10.12.2019r.   Spotkanie indywidualne z rodzicami  

 

29.01.2020r.     Zebranie rodziców  (podsumowanie I semestru)   (godz.  1730 )

 

26.02.2020r.  Spotkanie indywidualne z rodzicami

 

17.03.2019r. Spotkanie indywidualne z rodzicami  

 

22.04.2020r. Spotkanie indywidualne z rodzicami   

 

19.05.2020r. Spotkanie indywidualne z rodzicami  

 

17.06.2020r.    Zebranie rodziców  (podsumowanie II semestru)   (godz.  1730 )

Harmonogram planowanych wyjść i wycieczek

I semestr rok szkolny 2019/2020

 

Wrzesień

13.09. – Wycieczka autokarowa do 23 Bazy Lotnictwa Taktycznego w Janowie koło Mińska Mazowieckiego

 

Wrzesień

Wyjście do parku w poszukiwaniu oznak jesieni

 

Wrzesień

Wyjście na skrzyżowanie – poznawanie zasad ruchu drogowego

 

Wrzesień

19.09. – Wyjście do biblioteki – udział w zajęciach edukacyjnych „Twórczość Jana Brzechwy”

 

Październik

Wyjście do sklepu owocowo-warzywnego

 

Październik

Wyjście na pocztę – udział w akcji BohaterON

 

Październik

Wyjście do biblioteki – udział w zajęciach edukacyjnych

 

Październik

15.10. – wyjście do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej – udział w zajęciach edukacyjnych „Poznaj grzyby – unikniesz zatrucia”; oglądanie wystawy grzybów

 

Październik/Listopad

Wycieczka do Sulejówka – spacer patriotyczny śladami Józefa Piłsudskiego

 

Listopad

Wyjście do biblioteki – udział w zajęciach edukacyjnych

 

Listopad

26.11. – Wycieczka do Kina Promenada na film „Kraina Lodu II” – udział w zajęciach „Opowiem Ci bajkę…, czyli o najpiękniejszych bajkach świata”

 

Grudzień

Wyjście na pocztę – wysłanie kartek świątecznych dla najbliższych

 

Styczeń

Wycieczka do teatru

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

6.30 – 8.30 Schodzenie się dzieci. Zabawy w kącikach zainteresowań, obserwacja pedagogiczna.

8.30 – 9.00 Zabawy dydaktyczne, ćwiczenia poranne. Przygotowanie do śniadania.

9.00 – 9.30 Śniadanie czynności higieniczne.

9.30 – 11.30 Zajęcia dydaktyczne organizowane przez nauczycieli. Zabawy dowolne w sali lub na placu zabaw.

11.30 – 12.00 Zabawy w kole, słuchanie bajek. Przygotowanie do obiadu, mycie rąk.

12.00 – 12.30 Obiad, czynności higieniczne.

12.30 -14.00 Odpoczynek, relaks przy muzyce, słuchanie bajek. Zajęcia przy stolikach.

14.00 – 14.30 Przygotowanie do podwieczorku, czynności higieniczne, mycie rąk.

14.30 – 15.00 Podwieczorek , czynności higieniczne.

15.00 – 17.00 Zabawy dydaktyczne i dowolne organizowane w sali lub w ogrodzie, zabawy w kącikach zainteresowań, gry planszowe, konstrukcyjne. Rozchodzenie się dzieci. Prace porządkowe.