Projekt „Mały Patriota”

W I semestrze roku szkolnego 2019/2020 dzieci z naszego przedszkola kontynuowały realizację projektu edukacyjnego pt. „Mały Patriota”. Głównym celem projektu jest przekazywanie dzieciom wartości patriotycznych: miłości do ojczyzny, poszanowania symboli narodowych oraz kształtowanie tożsamości narodowej i współuczestnictwa w pielęgnowaniu tradycji. Więcej informacji znajduje się w sprawozdaniu poniżej.

Sprawozdanie z realizacji projektu edukacyjnego „Mały Patriota