do 4 marca jest czas na złożenie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego
w kolejnym roku szkolnym.

druk deklaracji

Rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych rozpocznie się 5 marca br. Prowadzona będzie z wykorzystaniem elektronicznego systemu rekrutacji przedszkola.edukacja.warszawa.pl

 harmonogram rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

kryteria rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych