Grupa Biedronki

 

Plan pracy na miesiąc styczeń 2021

Tematy kompleksowe:

1. Mijają dni, miesiące, lata

2. Zwierzęta są głodne

3. Babcia i dziadek

4. Zimo, baw się z nami

Kształtowanie pojęć matematycznych:

 • zapoznanie z następstwem dni i nocy,
 • układanie rytmu, kontynuowanie go,
 • liczenie z wymienianiem kolejnych liczebników głównych; zwrócenie uwagi na rolę ostatniego liczebnika,
 • wskazywanie istotnych różnic pomiędzy dwoma przedmiotami, obrazkami,
 • układanie prostych kompozycji z figur geometrycznych według podanego wzoru,
 • składanie pociętych obrazków w całość według podanego wzoru

Edukacja j językowa, przyrodnicza i społeczna:

 • obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie zimą; zwracanie uwagi na koloryt i piękno przyrody w zimowej szacie,
 • słuchanie różnych odgłosów przyrody, rozpoznawanie ich,
 • różnicowanie głosów zwierząt, pojazdów, naśladowanie ich,
 • powtarzanie z pamięci wierszy, rymowanek, piosenek w połączeniu z ruchem,
 • ustalanie kolejności zdarzeń (np.: teraz, wcześniej, później),
 • nazywanie członków bliższej i dalszej rodziny, np.: mama, tata, brat, siostra, ciocia, babcia, dziadek, wujek,
 • podejmowanie zabaw inicjowanych przez nauczyciela, rozwijających zainteresowania dzieci,
 • doskonalenie umiejętności zakładania ubrań zimowych,
 • stosowanie form grzecznościowych względem siebie, a także osób dorosłych w każdej sytuacji.

Aleksandra Siarkiewicz

Urszula Sidor

Harmonogram zebrań i spotkań indywidualnych z rodzicami

w roku szkolnym 2020/2021

 1. 10.09.2020 (czw.) godz. 17:30- Zebranie z rodzicami (organizacja roku szkolnego 2020/2021);
 2. 28.10.2020 (śr.) godz. 17:30– Zebranie z rodzicami(podsumowanie adaptacji dzieci);
 3. 26.11.2020 (czw.) od godz. 17:30– Indywidualne spotkania wychowawców z rodzicami;
 4. 16.12.2020 (śr.) od godz. 17:30- Indywidualne spotkania wychowawców z rodzicami;
 5. 14.01.2021 (czw.) godz. 17:30- Zebranie z rodzicami (podsumowanie I semestru roku szkolnego 2020/2021);
 6. 24.02.2021 (śr.) od godz. 17:30- Indywidualne spotkania wychowawców z rodzicami;
 7. 25.03.2021 (czw.) od godz. 17:30- Indywidualne spotkania wychowawców z rodzicami;
 8. 28.04.2021 (śr.) od godz. 17:30- Indywidualne spotkania wychowawców z rodzicami;
 9. 27.05.2021 (czw.) od godz. 17:30- Indywidualne spotkania wychowawców z rodzicami;
 10. 16.06.2021 (śr.) godz. 17:30 – Zebranie z rodzicami (podsumowanie II semestru  i całego roku szkolnego 2020/2021).