Grupa Biedronki

ZAMIERZENIA DYYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE

GRUDZIEŃ 2021     

 

 1. Czy smoki do dinozaury?
 2. To już zima
 3. Święta tuż- tuż
 4. Zimowe zabawy                                                                                                                                                                                        Kształtowanie pojęć matematycznych:
 •  Doskonalenie umiejętności liczenia i porównywania zbiorów, wdrażanie do rozumienia pojęcia liczby 1, 2, 3 , doskonalenie przeliczania.
 • Grupowanie przedmiotów ze względu na ich wielkość; liczenie w dostępnym zakresie.
 • Rozwijanie umiejętności klasyfikowania (grupowania ) przedmiotów pod względem jednej cechy wspólnej- przeznaczenia.

 Edukacja językowo, przyrodnicza i społeczna:

 •  Wzbogacenie wiedzy o dinozaurach.
 • Poznanie nowej techniki plastycznej- rysowanie węglem.
 • Wzbogacenie wiedzy na temat zjawisk atmosferycznych, zachęcanie do obserwacji zmian w otoczeniu związanych z zimową porą roku.
 • Wdrażanie zasad bezpiecznego zachowania się w czasie zabaw zimowych.
 • Wyrabianie nawyków do dbania o zdrowie. Adekwatne ubieranie się do pogody.
 • Poznanie tradycji i zwyczajów związanych ze świętami Bożego Narodzenia.
 • Zapoznanie z tradycją mikołajek.
 • Wdrażanie do uważnego słuchania instrukcji, rozwijanie percepcji słuchowej i logicznego myślenia.
 • Uwrażliwianie na potrzeby innych, kształtowanie umiejętności współpracy w parach i zespołach.
 • Wyrabianie pewności siebie w wypowiadaniu własnego zdania w rozmowach na określony temat.
 • Utrwalanie nawyków higienicznych, porządkowych oraz czynności samoobsługowych.

                                                                                                                      Anna Śledź