Grupa Biedronki

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

CZERWIEC 2021

Tematy kompleksowe:

 1. Lubimy to samo, ale każdy z nas jest inny.
 2. Moje podwórko.
 3. Wakacje, znów będą wakacje.
 4. Pożegnania nadszedł czas.

Kształtowanie umiejętności matematycznych:

 • zauważanie rytmów, np. w ułożonym materiale przyrodniczym;
 • porządkowanie jednorodnych obiektów w otoczeniu na podstawie różnic występujących między nimi;
 • klasyfikowanie przedmiotów;
 • liczenie palców, przedmiotów itp.;
 • układanie prostych kompozycji, mozaik, obrazków z figur geometrycznych;
 • składanie pociętych obrazków w całość według podanego wzoru.

Edukacja językowa, przyrodnicza i społeczna:

 • określanie swoich cech fizycznych: płeć, wiek, kolor oczu;
 • korzystanie z własnych zmysłów: rozpoznawanie smaku, zapachu, słyszanych dźwięków, rozpoznawanie za pomocą wzroku, dotyku;
 • określanie swoich ulubionych zabaw, zajęć;
 • uczestniczenie w zabawach rozwijających umiejętność poznawania samego siebie;
 • wskazywanie istotnych różnic pomiędzy dwoma przedmiotami, obrazkami;
 • próby nazywania swoich emocji (np.: radość, smutek, złość, strach);
 • poznawanie wybranych dorosłych i młodych zwierząt hodowanych na wsi;
 • naśladowanie sposobów poruszania się zwierząt hodowanych w domu, ich głosów;
 • uczestniczenie w zabawach ruchowych: kształtujących postawę, orientacyjno-porządkowych, bieżnych, z elementami czworakowania, z elementami skoku, podskoku, z elementami toczenia, z elementami rzutu, chwytu, równoważnych, organizowanych metodą opowieści ruchowych, ze śpiewem;
 • naśladowanie ruchów wykonywanych przez nauczyciela, odtwarzanie ruchem całego ciała sposobów poruszania się zwierząt;
 • rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych oraz zabaw ruchowych);
 • wypowiadanie się na temat obrazka, ilustracji, wysłuchanego tekstu;
 • słuchanie wierszy, opowiadań, odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego; reagowanie na humor zawarty w utworze literackim lub w danej sytuacji;
 • rytmiczne powtarzanie tekstów rymowanek, krótkich wierszy;
 • obserwowanie środowiska przyrodniczego; zwracanie uwagi na zmiany, jakie zachodzą w przyrodzie;
 • przebywanie na świeżym powietrzu – uczestniczenie w spacerach, zabawach.

Aleksandra Siarkiewicz

Urszula Sidor

Harmonogram zebrań i spotkań indywidualnych z rodzicami

w roku szkolnym 2020/2021

 1. 10.09.2020 (czw.) godz. 17:30- Zebranie z rodzicami (organizacja roku szkolnego 2020/2021);
 2. 28.10.2020 (śr.) godz. 17:30– Zebranie z rodzicami(podsumowanie adaptacji dzieci);
 3. 26.11.2020 (czw.) od godz. 17:30– Indywidualne spotkania wychowawców z rodzicami;
 4. 16.12.2020 (śr.) od godz. 17:30- Indywidualne spotkania wychowawców z rodzicami;
 5. 14.01.2021 (czw.) godz. 17:30- Zebranie z rodzicami (podsumowanie I semestru roku szkolnego 2020/2021);
 6. 24.02.2021 (śr.) od godz. 17:30- Indywidualne spotkania wychowawców z rodzicami;
 7. 25.03.2021 (czw.) od godz. 17:30- Indywidualne spotkania wychowawców z rodzicami;
 8. 28.04.2021 (śr.) od godz. 17:30- Indywidualne spotkania wychowawców z rodzicami;
 9. 27.05.2021 (czw.) od godz. 17:30- Indywidualne spotkania wychowawców z rodzicami;
 10. 16.06.2021 (śr.) godz. 17:30 – Zebranie z rodzicami (podsumowanie II semestru  i całego roku szkolnego 2020/2021).

Harmonogram imprez i spotkań okolicznościowych w Przedszkolu 423Semestr II, rok szkolny 2020/2021

 
LUTY
03/02/2021Teatrzyk – spektakl online
05- 12/02/2021Bal Karnawałowy – „W krainie szczęścia”
12/02/2021Dzień Przyjaźni
15-16/02/2021Koncert „Pani Zima i Skrzypce”
MARZEC
08/03/2021Wspólnie świętujemy Dzień Dziewczynek i Chłopców
15/03/2021Teatrzyk –  spektakl online
19/03/2021Powitanie Wiosny
25/03/2021Warsztaty plastyczne – palmy wielkanocne/wiosenne ozdoby
31/03/2021Dzień na „opak”
KWIECIEŃ
02/04/2021Dzień Świadomości Autyzmu
10/05/2021Teatrzyk – spektakl online
14/04/2021Przedszkolny Konkurs Piosenki Angielskiej
22/04/2021Dzień Ziemi
26-30/04/2021Tydzień patriotyczny – realizacja wewnętrznego programu Mały Patriota
MAJ
04-06/05/2021Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
12/05/2021Teatrzyk – spektakl online
17 – 21/05/2021Dzień Rodziny – piknik rodzinny
24-28/05/2021Warsztaty sensoplastyczne
CZERWIEC
01/06/2012Dzień Dziecka
 Teatrzyk – spektakl online
21- 25/06/2021Pożegnanie Sześciolatków/Koniec Roku
22/06/2021Powitanie Lata

Lista dostępnych spektakli i wydarzeń kulturalnych online z dostępem na cały rok szkolny 2020/2021 oraz imprez i koncertów okolicznościowych z ograniczonym czasem dostępu:

 • Teatr Baj – Muzeum Skarbów
 • Teatr Guliwer – „Ulica Różana”
 • Teatr Forma: „Program iluzji i magii” „Brzydkie Kaczątko” „Pinokio”;
 • Patrycja Lipińska dla Dzieci – Bal Karnawałowy – „W krainie szczęścia”, Koncert „Pani Zima i Skrzypce”
 • Teatr Itakzagramy:
  • autorskie wierszyki dla dzieci;
  •   legendy, które powstały z nadesłanych ilustracji dzieci, opowiadane przez aktorkę teatru Itakzagramy;
  • gimnastyka buzi i języka z aktorką teatru Itakzagramy  i logopedą
  • wiersze znanych poetów w wykonaniu aktorów;
  • słuchowiska dla dzieci

Linki z dostępem do wydarzeń online udostępnione wychowawcom grup na poczcie mailowej.