ZAMIERZENIA DYYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE

LISTOPAD

1. Jaki są moje obowiązki?

2. Co powinienem wiedzieć o Polsce?

3. Gdzie można zobaczyć Małą Niedźwiedzicę i Wielką Niedźwiedzicę

4. Jaki jest mój kraj?

Ogólne cele wychowawczo- dydaktyczne:

· podawanie informacji, jak ma na imię mama, jak ma na imię tata;

· nazywanie członków bliższej i dalszej rodziny, np.: mama, tata, brat, siostra, ciocia, babcia, dziadek, wujek;

· pełnienie ról społecznych (członkowie rodziny), np. w toku zabaw tematycznych;

· dzielenie się informacjami na temat ważnych wydarzeń z życia rodziny;

· stosowanie form grzecznościowych względem siebie, a także osób dorosłych w każdej sytuacji (w domu, w przedszkolu, na ulicy);

· określanie miejsca zamieszkania (miasto, wieś);

· zachęcenie do pomagania rodzicom w wykonywaniu domowych obowiązków;

· obserwowanie w sposób bezpośredni zmian zachodzących w przyrodzie;

· poznawanie zabudowy charakterystycznej dla środowiska miejskiego i środowiska wiejskiego;

· słuchanie legend, opowiadań o Polsce lub związanych ze swoją miejscowością;

· budzenie poczucia tożsamości narodowej poprzez poznawanie wybranych polskich legend, opowiadań o Polsce lub związanych ze swoją miejscowością;

· słuchanie nagrań zespołów ludowych ze swojego regionu;

· poznawanie wyglądu i nazw planet Układu Słonecznego;

· rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych);

· nabywanie sprawności manualnej (poprzez wykonywanie czynności wymagających zaangażowania mięśni dłoni, np. lepienie prostych kształtów z plasteliny, zgniatanie i zaginanie papieru);

· nabywanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, np. powtarzanie prostych ruchów innej osoby w czasie zabawy;

· uczestniczenie w zabawach twórczych (głównie tematycznych, konstrukcyjnych i ruchowych);

Edukacja matematyczna

· porządkowanie jednorodnych obiektów w otoczeniu na podstawie różnic występujących między nimi;

· liczenie palców, przedmiotów itp.

· zauważanie rytmów, np. w ułożonym materiale przyrodniczym, mozaice geometrycznej, w klockach;

· składanie pociętych obrazków w całość według podanego wzoru.

Anna Pasoń, Anna Żelazek

Harmonogram zebrań i spotkań indywidualnych z rodzicami

 ZEBRANIESPOTKANIA INDYWIDUALNE
WRZESIEŃ06.09.21 poniedziałekXXX
PAŹDZIERNIK25.10.21 poniedziałekXXX
LISTOPADXXX24.11.21 środa
GRUDZIEŃXXX16.12.21 czwartek
STYCZEŃ17.01.22 poniedziałekXXX
LUTYXXX23.02.22 środa
MARZECXXX24.03.22 czwartek
KWIECIEŃXXX27.04.22 środa
MAJXXX26.05.22 czwartek
CZERWIEC13.06.22 poniedziałekXXX