Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne – Przygotowanie i dostarczanie posiłków dla dzieci z Przedszkola nr 423

dokumenty znajdują się na stronie BIP placówki w zakładce „zamówienia publiczne i przetargi” :

https://p423.info-bip.pl/