GRUPA MISIE

 

 

 

Plan pracy na miesiąc grudzień

Tematy kompleksowe:

 1. Jak wyglądał świat przed milionami lat
 2. Idzie zima ze śniegiem
 3. Idą święta
 4. Emocje

Kształtowanie pojęć matematycznych:

 • określanie położenia przedmiotów w przestrzeni; stosowanie określeń: na, pod, w, przed, za, obok,
 • rozwijanie orientacji przestrzennej poprzez poznawanie części ciała oraz określanie położenia przedmiotów względem siebie,
 • liczenie wyodrębnianych przedmiotów z wymienianiem liczebników głównych, w zakresie dostępnym dziecku; dostrzeganie roli ostatniego liczebnika,
 • porównywanie przedmiotów; klasyfikowanie ich ze względu na jakość (np. barwa, wielkość) i przynależność (np. klocki do klocków, kredki do kredek),
 • określanie na podstawie dwóch obrazków, co zdarzyło się wcześniej, a co – później.

Edukacja językowa, przyrodnicza, społeczna:

 • poznawanie prehistorycznych zwierząt i roślin występujących na Ziemi przed milionem lat,
 • budzenie zainteresowania dzieci historią Ziemi,
 • rozwijanie umiejętności skupienia uwagi na przekazie literackim,
 • dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie zimą
 • poznawanie wybranych zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla zimy (niska temperatura, opady śniegu itp.,
 • poznawanie i kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych związanych ze świętami Bożego Narodzenia,
 • rytmiczne powtarzanie rymowanek, wierszy, tekstów piosenek,
 • kształtowanie umiejętności rozpoznawania i nazywania uczuć – własnych i innych osób,
 • poznawanie sposobów wyrażania własnych i odczytywania cudzych uczuć,
 • przestrzeganie umów dotyczących zgodnego funkcjonowania w grupie,
 • rozwijanie umiejętności konstruktywnego rozwiązywania problemów,
 • budowanie poczucia własnej wartości,
 • kształtowanie poczucia odpowiedzialności za swoje czyny.

Urszula Sidor