Puchatek spojrzał na obydwie łapki. Wiedział, że jedna z nich jest prawa, i wiedział jeszcze, że kiedy już się ustaliło, która z nich jest prawa, to druga była lewą, ale nigdy nie wiedział, jak zacząć.

Tak samo jest z grupą Misiów w naszym przedszkolu. Dzieci czasem bywają niesforne, jednak zawsze przy pomocy swoich Pań są one w stanie odgadnąć, która łapka jest lewa, a która prawa. Mimo tego, że szybko zapominają, o normach i zasadach panujących w grupie przy odpowiedniej współpracy z nauczycielami Misie szybko się reflektują i są bardzo pogodnymi, uśmiechniętymi i przyjacielsko nastawionym dziećmi do nauki i zabawy. Grupę Misie wyróżniają bardzo ważne cechy jakimi są tolerancja i niesienie pomocy innym, którzy jej potrzebują. Nauczycielki pracujące w grupie są dumne ze swoich „służbowych” pociech. Pani Anna Pasoń- choć niewielka wzrostem, cechuje się wielkim i dobrym sercem. Pani Magdalena Sowińska mimo tego, iż jest nową osobą w zespole, stoi bacznie na czele pilnowania zasad i porządku w grupie. Mamy również nauczyciela wspomagającego – Panią Annę Żelazek, jest ona nieco wyższa niż Pani Ania Pasoń, ale równie otwarta na dobro i chęć niesienia pomocy.

Godziny dostępności:

p. Anna Pasoń – wtorek godz. 16:00 – 17:00

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze

LUTY 2024r.

1. Bajki, baśnie, bajeczki.

2. Wspaniałe zabawy na śniegu.

3. Tajemnice kosmosu.

4. W dziecięcym laboratorium.

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

Fizyczny obszar rozwoju dziecka

 • rozwijanie sprawności całego ciała w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych, przebywania na świeżym powietrzu;
 • rozwijanie umiejętności rytmicznego poruszania się przy muzyce, reagowania na zmiany tempa i dynamiki utworu poprzez uczestniczenie w pląsach przy muzyce, zabawach muzyczno-ruchowych;
 • rozwijanie sprawności manualnej podczas wykonywania  prac plastycznych, lepienia z plasteliny, zgniatania i zaginania papieru, wycinania, wydzierani, ćwiczeniach grafomotorycznych;
 • rozwijanie poczucia rytmu, podczas uczestniczenia w zabawach muzyczno-rytmicznych, improwizacjach muzycznych z użyciem instrumentów.

Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

 • rozwijanie umiejętności nazywania swoich emocji (np.: radość, smutek, złość, strach);
 • rozwijanie umiejętności określania swoich stanów emocjonalnych;
 • poznanie własnych możliwości przy wykonywaniu różnych czynności.

Społeczny obszar rozwoju dziecka

 • rozwijanie umiejętności nieprzeszkadzania innym dzieciom w zabawie;
 • przestrzeganie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie;
 • stosowanie form grzecznościowych względem siebie, a także osób dorosłych w każdej sytuacji;
 • określanie swoich cech fizycznych: wzrost (w odniesieniu do innych), kolor włosów, kolor oczu;
 • rozwijanie umiejętności pracować w parach i grupach;
 • rozwijanie umiejętności zachowania ostrożności podczas zabaw na śniegu i lodzie.
 • wyrabianie umiejętności współdziałania z rówieśnikami podczas wspólnych zabawach z piosenką, wspólnych pracach plastycznych.

Poznawczy obszar rozwoju dziecka

 • rozwijanie umiejętności matematycznych, przeliczania w zakresie 5, ustalania równoliczność zbiorów, utrwalanie określenia: mały, większy, największy, mniej, więcej; poznawanie określeń dotyczących położenia przedmiotów w przestrzeni, stosowanie określeń: na, pod, przed, za, wysoko, nisko;
 • rozwijanie mowy, pamięci, uwagi, wzbogacanie zasobu słownictwa podczas słuchania wierszy, opowiadań, odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego; wypowiadania się na temat obrazka, ilustracji, wysłuchanego tekstu;
 • rozwijanie myślenia logicznego, umiejętności odróżniania informacji prawdziwych od nieprawdziwych;
 • poszerzanie wiedzy o baśniach; zapoznanie się z procesem powstawania książki;
 • poszerzanie wiedzy o sportach zimowych, sprzętach jakie są wykorzystywane podczas zabaw i sportów zimowych;
 • rozwijanie zainteresowań tematyką kosmosu, utrwalenie wiedzy na temat planet Układu Słonecznego i pojazdów kosmicznych,
 • zdobywanie informacji na temat pracy naukowca, przedmiotów potrzebnych w jego pracy;
 • rozwijanie zainteresowań badawczych dzieci, poszerzanie wiedzy na temat eksperymentów;
 • poznawanie właściwości magnesu.

Wychowawcy: Anna Pasoń, Oksana Rohovych.

Terminy zebrań z rodzicami w roku szkolnym 2023/2024 

24/10/2023 (wtorek) BIEDRONKI – 17.15 MISIE – 17.15 SOWY – 17.00 
25/10/2023 (środa) PSZCZOŁY – 17.15 KRASNALE – 17.00 
06/02/2024 (wtorek) BIEDRONKI – 17.15  MISIE – 17.15 SOWY – 17.00  
07/02/2024 (środa) PSZCZOŁY – 17.15  KRASNALE – 17.00  
21/05/2024 (wtorek) BIEDRONKI – 17.15 MISIE – 17.15 SOWY – 17.00  
22/05/2024 (środa) PSZCZOŁY – 17.15  KRASNALE – 17.00  

Harmonogram wydarzeń przedszkolnych II semestr roku szkolnego 2023/2024

l.p..  Miejsce  
Luty 2024 
 Mała Orkiestra Dni Naszych – koncert w przedszkolu 6.02.2024 r.
Bal Karnawałowy 08.02.2024 
Warsztaty FitCake piesza wycieczka–Zdrowe pączki 09.02. 2024 godzina 10.45
Dzień Przyjaźni 14.02.2024
Z wizytą w Bibliotece – piesza wycieczka do Biblioteki 22.02.2024 godzina 10.00
 Teatr  „TAK”- spektakl teatralny w przedszkolu 19.02.2024
Dzień Dinozaura 26.02.2024
MARZEC
Warsztaty z rodzicami „Wielkanocne palemki” 19.03.2024 r. godz. 16:00
Pierwszy dzień wiosny 21.03.2024
  Światowy dzień wody 22.03.2024
KWIECIEŃ
Dzień marchewki 04.04.2024
Światowy Dzień Świadomości Autyzmu (Niebieskie Igrzyska) 02.04.2024
Dzień Ziemi 22.04.2024
Warsztaty w FitCake – piesza wycieczka – termin w trakcie ustalania
MAJ 
Blok zajęć edukacyjnych o charakterze patriotycznym 29 – 30.05.2024
Dzień Strażaka 06.05.2024
Dzień Unii Europejskiej 09.05.2024
Wycieczka autokarowa „Kosmiczne Ranczo”27.05.2024
 Światowy Dzień Osób Chorych na Zespół Pradera- Williego (Dzień pomarańczowy) 29.05.2024
CZERWIEC
Piknik rodzinny – Dzień Rodziny 07.06. 2024 godzina 16.00
 Mała Orkiestra Dni Naszych – koncert w przedszkolu  06.06.2024
Uroczyste Zakończenie Roku Szkolnego 20.06. 2024 godzina 16.00  
Warsztaty w FitCake – piesza wycieczka – termin w trakcie ustalania