GRUPA MISIE

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE

STYCZEŃ 2021

 

 1. Zwierzęta są głodne.    
 2. Zimowe zabawy.
 3. Babcia i dziadek.
 4. Programy przedszkolne.                      

Kształtowanie pojęć matematycznych:

 •  Kształtowanie umiejętności liczenia palców, przedmiotów itp.
 • Porządkowanie jednorodnych obiektów w otoczeniu na podstawie różnic występujących między nimi.
 • Ustalanie kolejności zdarzeń np.: teraz, wcześniej, później.
 • Określanie położenia przedmiotów w przestrzeni; stosowanie określeń: na, pod, przed, za, wysoko, nisko.

Edukacja językowa, przyrodnicza i społeczna:

 •  Językowa aktywność dziecka – uważne słuchanie rozmówcy; powtarzanie krótkich rymowanek; maszerowanie w rytmie muzyki lub w rytmie wystukiwanym na bębenku; wypowiadanie się prostymi zdaniami; słuchanie wierszy, opowiadań, odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego; recytowanie, indywidualnie i zespołowo, krótkich wierszy; rozpoznawanie zapisu własnego imienia.
 • Artystyczna aktywność dziecka– rysowanie, malowanie farbami plakatowymi, lepienie  z  masy solnej, śpiewanie piosenek razem z osobą dorosłą; uczestniczenie w zabawach naśladowczych; reagowanie na zmiany tempa i dynamiki utworu o dużym zróżnicowaniu; uczestniczenie w zabawach konstrukcyjnych; uczestniczenie w krótkich programach artystycznych.
 • Poznawcza aktywność dziecka– spacerowanie w pobliżu przedszkola; obserwowanie w sposób bezpośredni zmian zachodzących w przyrodzie; oglądanie drzew znajdujących się w bliskim otoczeniu.
 • Społeczna aktywność dziecka– odpowiadanie na pytania, podejmowanie prób wspólnych zabaw; przestrzeganie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie, nieprzeszkadzanie innym dzieciom w zabawie; nazywanie członków bliższej i dalszej rodziny, np.: mama, tata, brat, siostra, ciocia, babcia, dziadek, wujek; dzielenie się swoimi przeżyciami.
 • Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka– przebywanie na świeżym powietrzu – uczestniczenie w spacerach, zabawach; sygnalizowanie nauczycielowi złego samopoczucia; rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała.

                                                                                               Aleksandra Małecka Aneta Mazurek

Rozkład dnia – dzieci 4-letnie

 • 6:45-8:30   Schodzenie się dzieci. Zabawy w kącikach zainteresowań, obserwacja pedagogiczna. Praca indywidualna z dzieckiem w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 • 8:30-9:00    Zabawy dydaktyczne, ćwiczenia poranne, ćwiczenia percepcyjno – motoryczne. Przygotowania do śniadania.
 • 9:00-9:30    Śniadanie, czynności higieniczne
 • 9:30-12:00  Zabawy edukacyjno – wychowawcze organizowane przez nauczyciela:

– zajęcia językowe

 – kształtowanie pojęć matematycznych

 – poznawanie świata przyrody

 – zajęcia muzyczno – ruchowe

 – zajęcia plastyczno – techniczne

 Teatrzyki, koncerty w przedszkolu.

 Zabawy na świeżym powietrzu.

 Przygotowania do obiadu.

 • 12:00-12:30   Obiad, czynności higieniczne
 • 12:30-14:30    Gry i zabawy kierowane przez  nauczyciela i wypływające z inicjatywy dzieci. Swobodne zabawy w Sali. Przygotowania do podwieczorku.
 • 14:30-15:00   Podwieczorek, czynności higieniczne
 • 15:00-17:15    Rozchodzenie się dzieci. Zabawy dowolne inspirowane przez dzieci. W porze jesienno-wiosennej i letniej zabawy na placu przedszkolnym.  Praca indywidualna z dzieckiem w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Harmonogram wydarzeń przedszkolnych

2020/2021 semestr I

Lp.Miejsce 
WRZESIEŃ
1.Witamy przedszkole! 01.09.2020 
2.Dzień kropki 15.09.2020 
  3.    Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka 18.09.2020 
4.Powitanie Jesieni. 23.09.2020 
5.Udział dzieci w akcji „BohaterON. Włącz historię” – spacer w pobliżu przedszkola w celu wysłania kartki grupowej dla Powstańców Warszawskich. 30.09.2020 
PAŹDZIERNIK
6.Warsztaty jesienne „Zrób Cudaka z Dyni lub Ziemniaka” Konkurs na najciekawszego „Cudaka” w formie online (Facebook)     08.10.2020                   
7.Dzień Edukacji Narodowej Występ w grupie oraz nagranie wideo 14.10.2020 
8.Jesienny spacer w pobliżu przedszkola. Obserwacja zmieniającego się krajobrazu przyrody, uzmysłowienie dzieciom konieczności ubierania się odpowiednio do warunków atmosferycznych. 21.10.2020 
LISTOPAD
9.Dzień Postaci z Bajek 05.11.2020 
10.Udział dzieci w akcji Mamy Niepodległą! organizowaną przez Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku.  Spacer w pobliżu przedszkola w celu wysłania kartek niepodległościowych dla rodziców. 6.11.2020-10.11.2020 
11.Udział w akcji #SzkołaDoHymnu. Śpiewanie hymnu narodowego przez wszystkie grupy przedszkolne (udostępnienie akcji na stronie facbook’a) 10.11.2020 
12.Światowy Dzień Praw Dziecka 20.11.2020 
13.Dzień Pluszowego Misia 25.11.2020 
GRUDZIEŃ
14.Uroczyste ubieranie choinki w przedszkolu. Mikołajki 04.12.2020 
15.Występy świąteczne dla rodziców (nagrania dzieci w formie online) 14-18.12.2020 
16.Wigilia grupowa 14-18.12.2020 
    17.Powitanie Zimy 22.12.2020 
STYCZEŃ
18.Warsztaty plastyczne „Upominki dla Babci i Dziadka” 07-08.01.2021 
19.Koncert piosenek zimowych „Piosenki dla Babci i Dziadka” (nagrania dla rodziców w formie online) 11-15.01.2021 
20.Zimowy spacer przedszkolaków. Oglądanie wyglądu drzew i krzewów, rozpoznawanie różnych śladów na śniegu. 12.01.2021 
21.Dzień puzzli i gier edukacyjnych. Gry i zabawy edukacyjne rozwijające kompetencje matematyczne. 29.01.2021 

Harmonogram zebrań i spotkań indywidualnych z rodzicami

w roku szkolnym 2020/2021

 1. 10.09.2020 (czw.) godz. 17:30- Zebranie z rodzicami (organizacja roku szkolnego 2020/2021);
 2. 28.10.2020 (śr.) godz. 17:30– Zebranie z rodzicami(podsumowanie adaptacji dzieci);
 3. 26.11.2020 (czw.) od godz. 17:30– Indywidualne spotkania wychowawców z rodzicami;
 4. 16.12.2020 (śr.) od godz. 17:30- Indywidualne spotkania wychowawców z rodzicami;
 5. 14.01.2021 (czw.) godz. 17:30- Zebranie z rodzicami (podsumowanie I semestru roku szkolnego 2020/2021);
 6. 24.02.2021 (śr.) od godz. 17:30- Indywidualne spotkania wychowawców z rodzicami;
 7. 25.03.2021 (czw.) od godz. 17:30- Indywidualne spotkania wychowawców z rodzicami;
 8. 28.04.2021 (śr.) od godz. 17:30- Indywidualne spotkania wychowawców z rodzicami;
 9. 27.05.2021 (czw.) od godz. 17:30- Indywidualne spotkania wychowawców z rodzicami;
 10. 16.06.2021 (śr.) godz. 17:30 – Zebranie z rodzicami (podsumowanie II semestru i całego roku szkolnego 2020/2021).