GRUPA MISIE

 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE

CZERWIEC 2021

 1. Wszystkie dzieci nasze    
 2. Na moim podwórku
 3. Zbliżają się wakacje
 4. Bezpieczne wakacje

Kształtowanie pojęć matematycznych:

 • Kształtowanie umiejętności przeliczania palców, przedmiotów itp.;
 • Używanie określeń: wysoki, niski, długi, krótki;
 • Układanie prostych kompozycji, mozaik, obrazków z figur geometrycznych;
 • Kształtowanie umiejętności liczenia z wymienianiem kolejnych liczebników głównych; zwrócenie uwagi na rolę ostatniego liczebnika.

Edukacja językowa, przyrodnicza i społeczna:

 • Językowa aktywność dziecka – uważne słuchanie rozmówcy, wypowiadanie się prostymi zdaniami; słuchanie dźwięków dochodzących z otoczenia; słuchanie wierszy, opowiadań; odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego, wypowiadanie się na temat obrazka, ilustracji; powtarzanie krótkich rymowanek; sylabizowanie          w toku zabaw, np. naśladowanie mowy robota, lalki.
 • Artystyczna aktywność dziecka– słuchanie piosenek w wykonaniu nauczyciela, reagowanie na zmiany tempa           i dynamiki utworu o dużym zróżnicowaniu, rysowanie, malowanie farbami plakatowymi, lepienie z plasteliny, masy solnej, ciastoliny; uczestniczenie w zabawach rytmicznych i ruchowych; rytmiczne poruszanie się przy muzyce;
 • Poznawcza aktywność dziecka– uczestniczenie w zabawach organizowanych przez nauczyciela, dających dziecku satysfakcję i radość; rysowanie na dowolne tematy; składanie pociętych obrazków w całość według podanego wzoru.
 • Społeczna aktywność dziecka– stosowanie form grzecznościowych względem siebie, a także osób dorosłych          w każdej sytuacji (w domu, w przedszkolu, na ulicy).
 • Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka– uczestniczenie w zabawach ruchowych: kształtujących postawę, orientacyjno-porządkowych, bieżnych, z elementami czworakowania, z elementami skoku, podskoku,                    z elementami toczenia, z elementami rzutu, chwytu, równoważnych, organizowanych metodą opowieści ruchowych, ze śpiewem; przebywanie na świeżym powietrzu – uczestniczenie w spacerach, zabawach; ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej porze roku,

                                                                                                                        Aleksandra Małecka

                                                                                                                                Aneta Mazurek

Rozkład dnia – dzieci 4-letnie

 • 6:45-8:30   Schodzenie się dzieci. Zabawy w kącikach zainteresowań, obserwacja pedagogiczna. Praca indywidualna z dzieckiem w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 • 8:30-9:00    Zabawy dydaktyczne, ćwiczenia poranne, ćwiczenia percepcyjno – motoryczne. Przygotowania do śniadania.
 • 9:00-9:30    Śniadanie, czynności higieniczne
 • 9:30-12:00  Zabawy edukacyjno – wychowawcze organizowane przez nauczyciela:

– zajęcia językowe

 – kształtowanie pojęć matematycznych

 – poznawanie świata przyrody

 – zajęcia muzyczno – ruchowe

 – zajęcia plastyczno – techniczne

 Teatrzyki, koncerty w przedszkolu.

 Zabawy na świeżym powietrzu.

 Przygotowania do obiadu.

 • 12:00-12:30   Obiad, czynności higieniczne
 • 12:30-14:30    Gry i zabawy kierowane przez  nauczyciela i wypływające z inicjatywy dzieci. Swobodne zabawy w Sali. Przygotowania do podwieczorku.
 • 14:30-15:00   Podwieczorek, czynności higieniczne
 • 15:00-17:15    Rozchodzenie się dzieci. Zabawy dowolne inspirowane przez dzieci. W porze jesienno-wiosennej i letniej zabawy na placu przedszkolnym.  Praca indywidualna z dzieckiem w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Harmonogram wydarzeń przedszkolnych

2020/2021 semestr II

 
LUTY
03/02/2021Teatrzyk – spektakl online
05- 12/02/2021Bal Karnawałowy – „W krainie szczęścia”
12/02/2021Dzień Przyjaźni
15-16/02/2021Koncert „Pani Zima i Skrzypce”
MARZEC
08/03/2021Wspólnie świętujemy Dzień Dziewczynek i Chłopców
15/03/2021Teatrzyk –  spektakl online
19/03/2021Powitanie Wiosny
25/03/2021Warsztaty plastyczne – palmy wielkanocne/wiosenne ozdoby
31/03/2021Dzień na „opak”
KWIECIEŃ
02/04/2021Dzień Świadomości Autyzmu
10/05/2021Teatrzyk – spektakl online
14/04/2021Przedszkolny Konkurs Piosenki Angielskiej
22/04/2021Dzień Ziemi
26-30/04/2021Tydzień patriotyczny – realizacja wewnętrznego programu Mały Patriota
MAJ
04-06/05/2021Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
12/05/2021Teatrzyk – spektakl online
17 – 21/05/2021Dzień Rodziny – piknik rodzinny
24-28/05/2021Warsztaty sensoplastyczne
CZERWIEC
01/06/2012Dzień Dziecka
 Teatrzyk – spektakl online
21- 25/06/2021Pożegnanie Sześciolatków/Koniec Roku
22/06/2021Powitanie Lata

Lista dostępnych spektakli i wydarzeń kulturalnych online z dostępem na cały rok szkolny 2020/2021 oraz imprez i koncertów okolicznościowych z ograniczonym czasem dostępu:

 • Teatr Baj – Muzeum Skarbów
 • Teatr Guliwer – „Ulica Różana”
 • Teatr Forma: „Program iluzji i magii” „Brzydkie Kaczątko” „Pinokio”;
 • Patrycja Lipińska dla Dzieci – Bal Karnawałowy – „W krainie szczęścia”, Koncert „Pani Zima i Skrzypce”
 • Teatr Itakzagramy:
  • autorskie wierszyki dla dzieci;
  •   legendy, które powstały z nadesłanych ilustracji dzieci, opowiadane przez aktorkę teatru Itakzagramy;
  • gimnastyka buzi i języka z aktorką teatru Itakzagramy  i logopedą
  • wiersze znanych poetów w wykonaniu aktorów;
  • słuchowiska dla dzieci

Linki z dostępem do wydarzeń online udostępnione wychowawcom grup na poczcie mailowej.

Harmonogram zebrań i spotkań indywidualnych z rodzicami

w roku szkolnym 2020/2021

 1. 10.09.2020 (czw.) godz. 17:30- Zebranie z rodzicami (organizacja roku szkolnego 2020/2021);
 2. 28.10.2020 (śr.) godz. 17:30– Zebranie z rodzicami(podsumowanie adaptacji dzieci);
 3. 26.11.2020 (czw.) od godz. 17:30– Indywidualne spotkania wychowawców z rodzicami;
 4. 16.12.2020 (śr.) od godz. 17:30- Indywidualne spotkania wychowawców z rodzicami;
 5. 14.01.2021 (czw.) godz. 17:30- Zebranie z rodzicami (podsumowanie I semestru roku szkolnego 2020/2021);
 6. 24.02.2021 (śr.) od godz. 17:30- Indywidualne spotkania wychowawców z rodzicami;
 7. 25.03.2021 (czw.) od godz. 17:30- Indywidualne spotkania wychowawców z rodzicami;
 8. 28.04.2021 (śr.) od godz. 17:30- Indywidualne spotkania wychowawców z rodzicami;
 9. 27.05.2021 (czw.) od godz. 17:30- Indywidualne spotkania wychowawców z rodzicami;
 10. 16.06.2021 (śr.) godz. 17:30 – Zebranie z rodzicami (podsumowanie II semestru i całego roku szkolnego 2020/2021).