ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE

GRUDZIEŃ 2021

 

 1.  Co cieszy Mikołaja?     
 2. Jakie sporty uprawia Pani Zima?
 3. O czym w święta każdy z nas pamięta?
 4. Który żywioł jest najważniejszy?                                  

Kształtowanie pojęć matematycznych:

 •  Wdrażanie do rozumienia pojęcia liczby 7 oraz znaku graficznego.
 • Stosowanie liczebników porządkowych; przeliczanie w zakresie 7.
 • Kształtowanie umiejętności rozpoznawania i nazywania figur geometrycznych.
 • Tworzenie różnorodnych konstrukcji z klocków.
 • Szacowanie wagi torebek z zawartością.
 • Tworzenie własnej kompozycji z kolorowych kółek.

 Edukacja językowa, przyrodnicza i społeczna:

 •  Rozwijanie analizy i syntezy wzrokowej – poznanie graficznego obrazu głoski e, s, b.
 • Uczestniczenie w zabawach i ćwiczeniach: orientacyjno-porządkowych, dużych grup mięśniowych, równowagi, czworakowania.
 • Rozwijanie umiejętności radzenia sobie z emocjami poprzez udział w zabawach, rozmowach, słuchaniu wybranych utworów literackich; wyrażanie i nazywanie różnych emocji podczas zabaw; prezentowanie swojego samopoczucia za pomocą mimiki lub gestu.
 • Dążenie do zrozumienia i przeżywania wartości moralnych, takich jak: dobro, szacunek, odpowiedzialność.
 • Wypowiadanie się na podstawie wysłuchanego tekstu.
 • Poznanie tradycji związanych ze św. Mikołajem w różnych krajach; wymienianie niektórych tradycji mikołajkowych; omówienie wyglądu i pracy górnika.
 • Wdrażanie do prawidłowego stosowania spójników: i, oraz, ale.
 • Wymienianie niektórych oznak zimy, opisywanie zimowych dyscyplin sportowych.
 • Kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych związanych ze świętami.
 • Wymienianie potraw spożywanych podczas wigilii Bożego Narodzenia, wypowiadanie się na temat tradycji bożonarodzeniowych.
 • Tworzenie świątecznych witraży, śpiewanie kolęd, wspólne ozdabianie sali przedszkolnej.
 • Poznanie charakterystycznych cech żywiołów: ognia, wody, ziemi, powietrza i pełnienie roli w życiu człowieka.
 • Wyjaśnienie znaczenia powiedzenia: czuć się jak ryba w wodzie, ognisko domowe.
 • Wdrażanie do bezpiecznej zabawy w sali przedszkolnej i na placu zabaw.

 

  Aleksandra Małecka