Zamierzania  wychowawczo-dydaktyczne – styczeń 2021                             

 1.  Zwierzęta są głodne
 2. Zabawy na śniegu
 3. Odwiedzili nas babcia i dziadziuś

 Kształtowanie pojęć matematycznych:

 • łączenie przedmiotów w grupy na podstawie cechy percepcyjnej, np. barwy, wielkości, kształtu, a następnie cech funkcjonalnych,
 • nazywanie figur geometrycznych,
 • ustalanie równoliczności zbiorów,
 • rozwijanie umiejętności liczenia,
 • wyszukiwanie takich samych przedmiotów, obrazków, symboli graficznych.
 • rozwijanie myślenia logicznego poprzez: określanie kolejności zdarzeń
 • rozwijanie umiejętności dodawania i odejmowania,
 • zapoznanie z zapisami cyfrowymi liczb 7,

  Edukacja językowa, przyrodnicza i społeczna:

 • ukazywanie konsekwencji nieprzestrzegania zakazów dotyczących zimowych zabaw,
 • wyodrębnianie w słowach sylab, określanie ich kolejności; dzielenie słów na sylaby; liczenie sylab w słowach; tworzenie słów rozpoczynających się, kończących się daną sylabą,
 • próby tworzenia wyrazów z poznanych liter i ich odczytywanie.
 • rozpoznawanie liter drukowanych – małych i wielkich,
 • nazywanie ptaków odwiedzających karmnik,
 • pomaganie zwierzętom, np. dokarmianie zwierząt w schronisku, ptaków zimą,
 • nazywanie kolejno pór roku, dni tygodnia
 • wspólne układanie opowiadania,
 • recytowanie, indywidualnie i zespołowo, długich wierszy.
 • uczestniczenie w zabawach rozwijających: aktywność badawczą, umiejętność rozwiązywania problemów, myślenie, wyobrażenia, umiejętność klasyfikowania, uogólniania, rozumowania przyczynowo-skutkowego, poznawania samego siebie
 • kształtowanie poczucia rytmu muzycznego
 • rozwijanie słuchu fonematycznego,
 • ćwiczenia narządów artykulacyjnych, różnicowanie głosek,
 • rozwijanie umiejętności wyrażania i nazywania emocji,
 • zapoznanie z literą s, n, b, – małą i wielką, drukowaną

Karolina Lesik

Anna Pasoń

Ramowy rozkład dnia – grupa Pszczółki

Godziny

Przebieg

6.45 – 8.30

Schodzenie się dzieci, czynności higieniczne, zabawy w kącikach zainteresowań, zabawy swobodne, tworzenie okazji do wymiany informacji, rozmowy indywidualne z dziećmi, obserwacje pedagogiczne.

8.30-9.00

Zabawy dydaktyczne, ćwiczenia poranne, ćwiczenia percepcyjno – motoryczne, praca indywidualna z dzieckiem.

Przygotowanie do śniadania, czynności higieniczne, czynności samoobsługowe.

9.00 – 9.30

Śniadanie.

9.30 – 12.00

Zajęcia dydaktyczne realizowane przez nauczyciela w oparciu o podstawę programową, zajęcia dydaktyczne różnego typu realizowane według harmonogramu: język angielski, gimnastyka, religia.

Przygotowanie do obiadu. Czynności porządkowo-higieniczne.

12.00 – 12.30

Obiad

12.30 – 14.30

Odpoczynek poobiedni, kwadrans na bajkę.

Zabawy organizowane i swobodne na  przedszkolnym placu, spacery, przebywanie w ogrodzie przedszkolnym, obserwacje przyrodnicze.

(w przypadku złych warunków atmosferycznych – zabawy w sali)

Ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych, zajęcia indywidualne, wspieranie rozwoju dzieci poprzez: zabawy dydaktyczne, ćwiczenia mowy, artykulacyjne, oddechowe, itp.,

Czynności samoobsługowe i porządkowe przygotowujące do posiłku.

14.30-15.00

Podwieczorek

15.00 – 17.15

Zabawy ruchowe, zabawy swobodne, zabawy inspirowane zajęciami przedpołudniowymi lub wynikające z potrzeb, zainteresowań dzieci, zabawy w ogrodzie przedszkolnym.

Harmonogram wydarzeń przedszkolnych

2020/2021 semestr I

WRZESIEŃ
01/09/2020Witamy przedszkole
15/09/2020Dzień Kropki
18/09/2020Dzień Przedszkolaka
23/09/2020Powitanie Jesieni
ostatni tydzień wrześniaPasowanie na Przedszkolaka
PAŹDZIERNIK
01-31/10/2020Udział w Akcji BohaterOn
08/10/2020Warsztaty jesienne „Zrób Cudaka z Dyni lub Ziemniaka” Konkurs na najciekawszego „Cudaka” w formie online (Facebook)
14/10/2020Dzień Edukacji Narodowej
Wybrany dzień w grupach 10/2020Lekcje biblioteczne
LISTOPAD
05/11/2020Dzień Postaci z Bajek
10/11/2020Akcja Mamy Niepodległą oraz obchody Święta Odzyskania Niepodległości
20/11/2020Dzień Praw Dziecka
25/11/2020Dzień Misia
GRUDZIEŃ
04/ 12/2020Uroczyste ubieranie choinki/Mikołajki
 Konkurs bożonarodzeniowy
14-18/12/2020Występy bożonarodzeniowe
14-18/12/2020Wigilia w grupach
22/12/2020Powitanie Zimy
STYCZEŃ
07-08/01/2021Warsztaty plastyczne – „Upominki dla Babci i Dziadka”
11-15/01/20201Koncert piosenek zimowych – piosenki dla Babci i Dziadka
29/01/2021Dzień puzzli i gier edukacyjnych- gry i zabawy edukacyjne rozwijające kompetencje matematyczne

Harmonogram zebrań i spotkań indywidualnych z rodzicami

w roku szkolnym 2020/2021

 1. 10.09.2020 (czw.) godz. 17:30- Zebranie z rodzicami (organizacja roku szkolnego 2020/2021);
 2. 28.10.2020 (śr.) godz. 17:30– Zebranie z rodzicami(podsumowanie adaptacji dzieci);
 3. 26.11.2020 (czw.) od godz. 17:30– Indywidualne spotkania wychowawców z rodzicami;
 4. 16.12.2020 (śr.) od godz. 17:30- Indywidualne spotkania wychowawców z rodzicami;
 5. 14.01.2021 (czw.) godz. 17:30- Zebranie z rodzicami (podsumowanie I semestru roku szkolnego 2020/2021);
 6. 24.02.2021 (śr.) od godz. 17:30- Indywidualne spotkania wychowawców z rodzicami;
 7. 25.03.2021 (czw.) od godz. 17:30- Indywidualne spotkania wychowawców z rodzicami;
 8. 28.04.2021 (śr.) od godz. 17:30- Indywidualne spotkania wychowawców z rodzicami;
 9. 27.05.2021 (czw.) od godz. 17:30- Indywidualne spotkania wychowawców z rodzicami;
 10. 16.06.2021 (śr.) godz. 17:30 – Zebranie z rodzicami (podsumowanie II semestru i całego roku szkolnego 2020/2021).