Grupa Pszczółki- to 5 latki. Wychowawcami grupy są Pani Anna Śledź i Pani Aleksandra Gromko. Do oddziału uczęszcza 25 dzieci, w tym 13 dziewczynek i 12 chłopców chodzą do przedszkola trzeci rok, więc coraz lepiej się znają i nawiązują przyjaźnie. Dzieci serdecznie przyjęły swoja nową koleżankę i kolegę, którzy dołączyły do naszej grupy.

Dzieci szczególnie lubią wszelkiego rodzaju gry i zabawy ruchowe organizowane w sali przedszkolnej, na podwórku, jak również na korytarzu. Starają się być dla siebie miłe, są wdrażane do szanowania swojej pracy i pracy kolegów oraz uczą się samodzielności jak również współdziałania, dokonywania wyborów i dostrzegania możliwości pójścia na kompromis, starają się przestrzegać opracowanego kodeksu zachowania. W oddziale kładziemy nacisk na przestrzeganie przedszkolnych zasad współżycia w grupie rówieśniczej. Przyswajamy nawyki kulturalnego i serdecznego zachowania się wobec kolegów. Uczymy się myśleć, mówić, słuchać i rozumieć. Dodatkowo dzieci mają możliwość uczęszczania na zajęcia języka angielskiego, gimnastyki oraz religii. Najważniejsze, by każdy dzień sprawiał dzieciom radość, a na ich twarzach był zawsze widoczny uśmiech. Podstawę działalności dzieci stanowi zabawa, dzięki której zdobywają doświadczenia, wiadomości, umiejętności, sprawności.

Godziny dostępności:

p. Anna Śledź – wtorek godz. 16:00 – 17:00

p. Aleksandra Gromko – wtorek godz. 16:00 – 17:00

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze

LUTY 2024r.

 1. Baśnie z dawnych lat                                                                                                                        
 2. Wspaniałe zabawy na śniegu
 3. Kosmicznej tajemnicy
 4. W dziecięcym laboratorium

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne: 

 • budzenie zainteresowania literaturą dla dziecka;
 • rozmowa na temat rożnych rodzajów książek oraz ich znaczenia w życiu człowieka;
 • przypomnienie zasad bezpiecznych zabaw zimowych;
 • kształtowanie świadomości o zagrożeniach występujących na lodzie i śniegu;
 • Poszerzanie wiedzy na temat bezpiecznego organizowania zabaw na dworze i korzyści dla organizmu wynikających z zabaw na świeżym powietrzu;
 • Przybliżenie znaczenia słownictwa olimpiada i sportów zimowych;
 • Przybliżenie wartości zabaw w parach, zgodne współdziałania w zabawie;
 • poznawanie obiektów i zjawisk występujących w kosmosie, wyglądu i nazw planet Układu Słonecznego;
 • przybliżenie sylwetki wielkiego polskiego astronauta Mikołaja Kopernika;
 • poszerzenie wiedzy na temat Słońca i Księżyca oraz przyrządów służących do obserwacji kosmosu
 • formowanie dłuższych wypowiedzi, poprawnych pod względem gramatycznym;
 • rozwijanie umiejętności rachunkowych;
 • porównywanie elementów i posługiwanie się pojęciami duży, mały;
 • rozwijanie funkcji poznawczych, rozwijane  umiejętności tworzenia kodu;
 • utrwalanie nazw dni tygodnia- rozumienie pojęcia czasu poprzez dostrzeganie stałego następstwa dni i nocy oraz pór roku- dostrzeganie znaczenia pracy wykonywanej nocą;utrwalanie wiadomości na temat charakterystycznych cech poszczególnych pór roku;
 • ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej porze roku;
 • wykonywanie eksperymentów rozwijanie umiejętności prowadzenia obserwacji, rozwijanie dziecięcej ciekawości- kreatywności,umiejętności wyciągania  wniosków;
 • poznawanie właściwości magnesu (przyciąganie i odpychanie) zabawy badawcze;
 • rozwianie koordynacji słuchowo- ruchowe, utrwalanie zdobytych wiadomości;

Aleksandra Gromko, Anna Śledź

Terminy zebrań z rodzicami w roku szkolnym 2023/2024 

24/10/2023 (wtorek) BIEDRONKI – 17.15 MISIE – 17.15 SOWY – 17.00 
25/10/2023 (środa) PSZCZOŁY – 17.15 KRASNALE – 17.00 
06/02/2024 (wtorek) BIEDRONKI – 17.15  MISIE – 17.15 SOWY – 17.00  
07/02/2024 (środa) PSZCZOŁY – 17.15  KRASNALE – 17.00  
21/05/2024 (wtorek) BIEDRONKI – 17.15 MISIE – 17.15 SOWY – 17.00  
22/05/2024 (środa) PSZCZOŁY – 17.15  KRASNALE – 17.00  

Harmonogram wydarzeń przedszkolnych    

semestr II  rok szkolny 2023/2024  

  LUTY  
1.08.02Bal Karnawałowy  
2.09.02Warsztaty Fit Cake –zdrowe pączki  
3.14.02Dzień Przyjaźni  
4.19.02Teatr  „TAK”- przedszkole
5.21.02 Z wizytą w Bibliotece 
6.26.02Dzień Dinozaura
  MARZEC  
1.14.03Warsztaty Fablab Pobite Gary
2.21.03Pierwszy dzień wiosny
3.22.03Światowy dzień Wody
4.22.03Warsztaty wielkanocne z rodzicami- palemki
  KWIECIEŃ  
1.04.04Dzień marchewki   Wyjazd do teatru Capitol na spektakl pt: “Brzechwa 2020”
2. Niebieskie Igrzyska 
3.11.04Wycieczka do Stacja Muzeum
4.22.04Dzień Ziemi  
5. Warsztaty w Fit Cake
  MAJ  
1.1-3.05Tydzień patriotyczny
2.06.05Dzień Strażaka 
3.09.05Dzień Unii Europejskiej  
4.28.05Wycieczka całodniowa- Kosmiczne Ranczo
5.29.05Światowy dzień osób chorych na zespół Pradera-Williego
  CZERWIEC  
1.06.06.Mała Orkiestra Dni Naszych – koncert w przedszkolu 
2.07.06Piknik rodzinny  
3.18.06Zakończenie przedszkola 
4. Warsztaty w Fit Cake