Zamierzania  wychowawczo-dydaktyczne – CZERWIEC 2021                                                  

Tematy kompleksowe:

 1. Dzieci z całego świata
 2. Moje podwórko
 3. Wkrótce wakacje
 4. Bezpieczeństwo na wakacjach

Kształtowanie pojęć matematycznych:

 • uczestniczenie w zabawach rozwijających: aktywność badawczą, umiejętność rozwiązywania problemów, myślenie, wyobrażenia, umiejętność klasyfikowania, uogólniania, rozumowania, przyczynowo-skutkowego, poznawania samego siebie;
 • rozróżnianie zbiorów – równolicznych i nierównolicznych;
 • nazywanie figur geometrycznych;
 • składanie pociętych obrazków w całość bez wzoru;
 • dokonywanie przeliczeń, ćwiczenia dodawania i odejmowania;

Edukacja językowa, przyrodnicza i społeczna:

 • wyodrębnianie w słowach sylab i głosek, określanie ich kolejności; dzielenie słów na sylaby i głoski; liczenie sylab i głosek w słowach; tworzenie słów rozpoczynających się, kończących się daną sylabą, głoską;
 • wypowiadanie się złożonymi zdaniami, stosowanie kilkuzdaniowej wypowiedzi;
 • śpiewanie piosenek – zbiorowe i indywidualne;
 • odczuwanie radości z tworzenia, działania plastycznego;
 • dostrzeganie swojej niepowtarzalności, a także niepowtarzalności innych, szanowanie jej;
 • dostrzeganie potrzeb innych, szanowanie ich;
 • poznawanie kultury innych narodów poprzez korzystanie z książek, filmów, internetu;
 • wybieranie bezpiecznego miejsca do zabaw, zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa podczas wakacji;
 • poznawanie środków transportu: lądowego, wodnego, powietrznego;
 • poznawanie wybranych owadów np. pszczół, mrówek, ich pożyteczności dla przyrody i ludzi;
 • przygotowywanie programu artystycznego, samodzielne (lub z pomocą nauczyciela) wykonanie upominków, wspólna zabawa z przybyłymi gośćmi;
 • uczestniczenie w zabawach, ćwiczeniach, pracach plastycznych, rozmowach, słuchaniu wierszy, opowiadań sprzyjających koncentracji uwagi;
 • rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych i ćwiczeń gimnastycznych);
 • przebywanie na świeżym powietrzu; uczestniczenie w zabawach i ćwiczeniach ruchowych na świeżym powietrzu;

Karolina Lesik, Anna Pasoń

 

Ramowy rozkład dnia – grupa Pszczółki

Godziny

Przebieg

6.45 – 8.30

Schodzenie się dzieci, czynności higieniczne, zabawy w kącikach zainteresowań, zabawy swobodne, tworzenie okazji do wymiany informacji, rozmowy indywidualne z dziećmi, obserwacje pedagogiczne.

8.30-9.00

Zabawy dydaktyczne, ćwiczenia poranne, ćwiczenia percepcyjno – motoryczne, praca indywidualna z dzieckiem.

Przygotowanie do śniadania, czynności higieniczne, czynności samoobsługowe.

9.00 – 9.30

Śniadanie.

9.30 – 12.00

Zajęcia dydaktyczne realizowane przez nauczyciela w oparciu o podstawę programową, zajęcia dydaktyczne różnego typu realizowane według harmonogramu: język angielski, gimnastyka, religia.

Przygotowanie do obiadu. Czynności porządkowo-higieniczne.

12.00 – 12.30

Obiad

12.30 – 14.30

Odpoczynek poobiedni, kwadrans na bajkę.

Zabawy organizowane i swobodne na  przedszkolnym placu, spacery, przebywanie w ogrodzie przedszkolnym, obserwacje przyrodnicze.

(w przypadku złych warunków atmosferycznych – zabawy w sali)

Ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych, zajęcia indywidualne, wspieranie rozwoju dzieci poprzez: zabawy dydaktyczne, ćwiczenia mowy, artykulacyjne, oddechowe, itp.,

Czynności samoobsługowe i porządkowe przygotowujące do posiłku.

14.30-15.00

Podwieczorek

15.00 – 17.15

Zabawy ruchowe, zabawy swobodne, zabawy inspirowane zajęciami przedpołudniowymi lub wynikające z potrzeb, zainteresowań dzieci, zabawy w ogrodzie przedszkolnym.

Harmonogram wydarzeń przedszkolnych

2020/2021 semestr II

 
LUTY
03/02/2021Teatrzyk – spektakl online
05- 12/02/2021Bal Karnawałowy – „W krainie szczęścia”
12/02/2021Dzień Przyjaźni
15-16/02/2021Koncert „Pani Zima i Skrzypce”
MARZEC
08/03/2021Wspólnie świętujemy Dzień Dziewczynek i Chłopców
15/03/2021Teatrzyk –  spektakl online
19/03/2021Powitanie Wiosny
25/03/2021Warsztaty plastyczne – palmy wielkanocne/wiosenne ozdoby
31/03/2021Dzień na „opak”
KWIECIEŃ
02/04/2021Dzień Świadomości Autyzmu
10/05/2021Teatrzyk – spektakl online
14/04/2021Przedszkolny Konkurs Piosenki Angielskiej
22/04/2021Dzień Ziemi
26-30/04/2021Tydzień patriotyczny – realizacja wewnętrznego programu Mały Patriota
MAJ
04-06/05/2021Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
12/05/2021Teatrzyk – spektakl online
17 – 21/05/2021Dzień Rodziny – piknik rodzinny
24-28/05/2021Warsztaty sensoplastyczne
CZERWIEC
01/06/2012Dzień Dziecka
 Teatrzyk – spektakl online
21- 25/06/2021Pożegnanie Sześciolatków/Koniec Roku
22/06/2021Powitanie Lata

Lista dostępnych spektakli i wydarzeń kulturalnych online z dostępem na cały rok szkolny 2020/2021 oraz imprez i koncertów okolicznościowych z ograniczonym czasem dostępu:

 • Teatr Baj – Muzeum Skarbów
 • Teatr Guliwer – „Ulica Różana”
 • Teatr Forma: „Program iluzji i magii” „Brzydkie Kaczątko” „Pinokio”;
 • Patrycja Lipińska dla Dzieci – Bal Karnawałowy – „W krainie szczęścia”, Koncert „Pani Zima i Skrzypce”
 • Teatr Itakzagramy:
  • autorskie wierszyki dla dzieci;
  •   legendy, które powstały z nadesłanych ilustracji dzieci, opowiadane przez aktorkę teatru Itakzagramy;
  • gimnastyka buzi i języka z aktorką teatru Itakzagramy  i logopedą
  • wiersze znanych poetów w wykonaniu aktorów;
  • słuchowiska dla dzieci

Linki z dostępem do wydarzeń online udostępnione wychowawcom grup na poczcie mailowej.

Harmonogram zebrań i spotkań indywidualnych z rodzicami

w roku szkolnym 2020/2021

 1. 10.09.2020 (czw.) godz. 17:30- Zebranie z rodzicami (organizacja roku szkolnego 2020/2021);
 2. 28.10.2020 (śr.) godz. 17:30– Zebranie z rodzicami(podsumowanie adaptacji dzieci);
 3. 26.11.2020 (czw.) od godz. 17:30– Indywidualne spotkania wychowawców z rodzicami;
 4. 16.12.2020 (śr.) od godz. 17:30- Indywidualne spotkania wychowawców z rodzicami;
 5. 14.01.2021 (czw.) godz. 17:30- Zebranie z rodzicami (podsumowanie I semestru roku szkolnego 2020/2021);
 6. 24.02.2021 (śr.) od godz. 17:30- Indywidualne spotkania wychowawców z rodzicami;
 7. 25.03.2021 (czw.) od godz. 17:30- Indywidualne spotkania wychowawców z rodzicami;
 8. 28.04.2021 (śr.) od godz. 17:30- Indywidualne spotkania wychowawców z rodzicami;
 9. 27.05.2021 (czw.) od godz. 17:30- Indywidualne spotkania wychowawców z rodzicami;
 10. 16.06.2021 (śr.) godz. 17:30 – Zebranie z rodzicami (podsumowanie II semestru i całego roku szkolnego 2020/2021).