Plan pracy na miesiąc  

LISTOPAD

Tematy kompleksowe: 

 1. Dlaczego nawet superbohater ma obowiązki? 
 1. Co powinien wiedzieć każdy Polak? 
 1. Czy Kujawiak może tańczyć Krakowiaka? 
 1. Gdzie można spotkać Małą Niedźwiedzicę i Wielką Niedźwiedzicę? 

Kształtowanie pojęć matematycznych: 

 • Wdrażanie do rozumienia pojęcia liczby 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 i ich znaków graficznych; stosowanie liczebników porządkowych; 
 • Kształtowanie umiejętności rozpoznawania i nazywania figur geometrycznych; 
 • Tworzenie różnorodnych konstrukcji z klocków; 
 • Wdrażanie do układania domu z tangramu; 
 • Porównywanie wielkości i wagi kamieni; 
 • Wdrażanie do używania określeń: daleko, blisko; 
 • Doskonalenie orientacji w schemacie własnego ciała (prawa i lewa strona); rozwijanie orientacji na kartce; 
 • Układanie rytmów z wykorzystaniem klocków Nemi. 

Edukacja językowa, przyrodnicza, społeczna: 

 • Rozwijanie analizy i syntezy wzrokowej – poznanie graficznego obrazu głoski t, i, d, k; 
 • Rozpoznawanie i nazywanie członków rodziny- opowiadanie o relacji między nimi;  
 • Wzbogacanie zasobów językowych o pojęcia i zwroty: drzewo genealogiczne; kosmonauta, astronauta, Mała i Duża Niedźwiedzica; rozumienie wieloznaczności słowa dom
 • Wypowiadanie się na temat: rodziny,  praw i obowiązków, polskich symboli narodowych, wybranych miejsc, zabytków i atrakcji Polski (góry, morze, pomnik warszawskiej Syrenki, pomnik Smoka Wawelskiego), Układu Słonecznego; 
 • Wdrażanie do aktywnego obchodzenia Narodowego Święta Niepodległości; 
 • Rozpoznawanie wybranych legend polskich;  
 • Zapoznanie z historią powstania pluszowego misia; 
 • Poznawanie różnic między meteoroidem, meteorem i meteorytem. 
 • Nauka podstawowych kroków poloneza, kujawiaka, krakowiaka; rozpoznawanie brzmienia muzyki ludowej; 
 • Wyrażanie i nazywanie różnych emocji podczas zabaw. Rozpoznawanie i przedstawianie różnych stanów emocjonalnych. 

Katarzyna Neska, Urszula Sidor

Harmonogram zebrań i spotkań indywidualnych z rodzicami

 ZEBRANIESPOTKANIA INDYWIDUALNE
WRZESIEŃ06.09.21 poniedziałekXXX
PAŹDZIERNIK25.10.21 poniedziałekXXX
LISTOPADXXX24.11.21 środa
GRUDZIEŃXXX16.12.21 czwartek
STYCZEŃ17.01.22 poniedziałekXXX
LUTYXXX23.02.22 środa
MARZECXXX24.03.22 czwartek
KWIECIEŃXXX27.04.22 środa
MAJXXX26.05.22 czwartek
CZERWIEC13.06.22 poniedziałekXXX