Grupa „Sówki”  liczy 17 dzieci, wśród których jest  8 dziewczynek i 9 chłopców.  Jest to nowa grupa dzieci 6 letnich. Dzieci chętnie uczęszczają do przedszkola, są pogodne, otwarte, ciekawe i aktywne zarówno  podczas zabaw  jak i zajęć dydaktycznych.  Wszyscy  bardzo lubią różnego rodzaju gry i zabawy ruchowe, organizowane  w sali przedszkolnej  jak i na placu zabaw. Do ulubionych  należą również zabawy taneczne przy muzyce. Dzieci chętnie uczą się zasad zgodnego współżycia w grupie. Starają się być samodzielne i koleżeńskie. Z chęcią uczą się nowych wierszyków, piosenek i rymowanek. Bardzo też lubią zabawy konstrukcyjne oraz te w kącikach zainteresowań. Każdy dzień wypełniony jest radosną zabawą, zajęciami edukacyjnymi, zajęciami dodatkowymi oraz wyjściem na plac zabaw, dzięki czemu uśmiech nie znika z dziecięcych twarzy. Edukacja łączy się z zabawą, przez co dzieci zdobywają nowe wiadomości i umiejętności.

Wychowawca grupy: Karolina Lesik

Godziny dostępności:

p. Karolina Lesik – poniedziałek godz. 16:00 – 17:00

ZAMIERZENIE DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE

LUTY 2024r

1. Poznajemy różne zawody.

2. Karnawał.

3. Zabawy na śniegu.

4. Różne rodzaje parków.

Kształtowanie pojęć matematycznych:

 • Rozwijanie myślenia logicznego poprzez analizowanie, syntezowanie, porównywanie, klasyfikowanie, rozwiązywanie zagadek logicznych (sylogizmów).
 • Klasyfikowanie przedmiotów pod względem kilku cech wspólnych.
 • Liczenie od dowolnego miejsca, wspak, dwójkami, piątkami.
 • Rozpoznawanie cyfr i liczby 10.
 • Określanie położenia przedmiotów w przestrzeni.
 • Określanie, wskazywanie miejsca powstawania dźwięku, liczenie usłyszanych dźwięków.
 • Układanie działań do podanych zadań oraz głośne ich odczytywanie.
 • Dodawanie i odejmowanie w zakresie 10 z wykorzystaniem palców lub innych zbiorów zastępczych.
 • Nabywanie umiejętności kreślenia w ograniczonej przestrzeni, w układzie szeregowym, linii będących elementami liter (linii prostych, pionowych, poziomych i ukośnych, falistych, zaokrąglonych, pętli, kół, owali).
 • Rozwiązywanie zadań tekstowych na temat znanych dzieciom sytuacji –  stosowanie metody symulacyjnej.
 • Wskazywanie kierunków od osi własnego ciała, stosowanie określeń: lewa, prawa, z przodu, z tyłu, z boku.
 • Określanie kierunków ruchu, stosowanie określeń: na prawo od, na lewo od.

Edukacja językowa, przyrodnicza i społeczna:

 • Samodzielne wykonywanie różnych czynności rozwijających poczucie odpowiedzialności za powierzone zadanie; wykorzystanie sytuacji dnia codziennego do nabywania umiejętności samooceny.
 • Podejmowanie prób samodzielnego rozwiązania problemu; szanowanie odmowy uczestnictwa w niechcianych sytuacjach.
 • Prowadzenie dialogów z zachowaniem przyjętych zasad.
 • Formułowanie dłuższych wypowiedzi na dowolny temat.
 • Wyodrębnianie zdań w wypowiedziach, liczenie ich, układanie wypowiedzi, np. na temat obrazka, składającej się z określonej liczby zdań; Wyodrębnianie w słowach głosek: w wygłosie, nagłosie, śródgłosie.
 • Czytanie całościowe wyrazów, równoważników zdań; rozpoznawanie liter pisanych.
 • Liczenie głosek w słowach; układanie słów rozpoczynających się, kończących się daną głoską.
 • Nazywanie zawodów związanych ze zdarzeniami, w których uczestniczy dziecko, takich jak wyjście na zakupy, koncert, pocztę. Poznawanie zawodów niedostępnych w bezpośredniej obserwacji.
 • Poznawanie roli drzew w życiu ludzi i zwierząt; Wyjaśnianie podziału drzew na liściaste i iglaste.
 • Poznawanie idei tworzenia parków narodowych, rezerwatów.

  Karolina Lesik

Terminy zebrań z rodzicami w roku szkolnym 2023/2024 

24/10/2023 (wtorek) BIEDRONKI – 17.15 MISIE – 17.15 SOWY – 17.00 
25/10/2023 (środa) PSZCZOŁY – 17.15 KRASNALE – 17.00 
06/02/2024 (wtorek) BIEDRONKI – 17.15  MISIE – 17.15 SOWY – 17.00  
07/02/2024 (środa) PSZCZOŁY – 17.15  KRASNALE – 17.00  
21/05/2024 (wtorek) BIEDRONKI – 17.15 MISIE – 17.15 SOWY – 17.00  
22/05/2024 (środa) PSZCZOŁY – 17.15  KRASNALE – 17.00  

  

Harmonogram imprez i wyjść 

SEMESTR II 2023/2024 

 LUTY
08.02BAL KARNAWAŁOWY
09.02WARSZTATY FIT CAKE – PĄCZKI      
14.02DZIEŃ PRZYJAŹNI
19.02WARSZTATY PIZZERIA CENTRO             
26.02DZIEŃ DINOZAURA
 MARZEC
07.03MUZEUM EWOLUCJI               
21.03PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY
21.03WARSZTATY WIELKANOCNE Z RODZICAMI – PALMY
22.03DZIEŃ WODY
 CENTRUM EDUKACYJNE „KAMIEŃ”
 KWIECIEŃ
02.04NIEBIESKIE IGRZYSKA
04.04TEATR CAPITOL         
05.04DZIEŃ MARCHEWKI
18.04WYCIECZKA – LABORATORIUM CIEMNOŚCI          
22.04DZIEŃ ZIEMI
25.04WYCIECZKA – OGRÓD BOTANICZNY               
23.04-30.04TYDZIEŃ PATRIOTYCZNY
 MAJ
06.05DZIEŃ STRAŻAKA
09.05DZIEŃ UE
23.05WYCIECZKA – STACJA MUZEUM    
28.05WYCIECZKA CAŁODNIOWA – KOSMICZNE RANCZO 
29.05DZIEŃ OSÓB CHORYCH NA ZESPÓŁ PRADERA-WILLIEGO
 CZERWIEC
06.06KONCERT MODN
07.06DZIEŃ RODZINY – PIKNIK
17.06UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU