Grupa „Sówki”  liczy 17 dzieci, wśród których jest  8 dziewczynek i 9 chłopców.  Jest to nowa grupa dzieci 6 letnich. Dzieci chętnie uczęszczają do przedszkola, są pogodne, otwarte, ciekawe i aktywne zarówno  podczas zabaw  jak i zajęć dydaktycznych.  Wszyscy  bardzo lubią różnego rodzaju gry i zabawy ruchowe, organizowane  w sali przedszkolnej  jak i na placu zabaw. Do ulubionych  należą również zabawy taneczne przy muzyce. Dzieci chętnie uczą się zasad zgodnego współżycia w grupie. Starają się być samodzielne i koleżeńskie. Z chęcią uczą się nowych wierszyków, piosenek i rymowanek. Bardzo też lubią zabawy konstrukcyjne oraz te w kącikach zainteresowań. Każdy dzień wypełniony jest radosną zabawą, zajęciami edukacyjnymi, zajęciami dodatkowymi oraz wyjściem na plac zabaw, dzięki czemu uśmiech nie znika z dziecięcych twarzy. Edukacja łączy się z zabawą, przez co dzieci zdobywają nowe wiadomości i umiejętności.

Wychowawca grupy: Karolina Lesik

Godziny dostępności:

p. Karolina Lesik – poniedziałek godz. 16:00 – 17:00

ZAMIERZENIE DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE

CZERWIEC 2024r

1. Dzieci z całego świata.

2. Zwiedzamy nasz kraj.

3. Nowinki ze świata zwierząt.

4. Wkrótce wakacje.

Kształtowanie pojęć matematycznych:

· Nabywanie umiejętności kreślenia w ograniczonej przestrzeni, w układzie szeregowym, linii będących elementami liter (linii prostych, pionowych, poziomych i ukośnych, falistych, zaokrąglonych, pętli, kół, owali);

· Porównywanie słyszanych dźwięków, np. wysoki – niski, długi – krótki, cichy – głośny;

· Różnicowanie stron ciała – prawej i lewej;

· Liczenie od dowolnego miejsca, wspak, dwójkami, piątkami;

· Rozpoznawanie cyfr i liczby 10;

· Rozwijanie myślenia logicznego poprzez: analizowanie, syntezowanie, porównywanie, klasyfikowanie, rozwiązywanie zagadek logicznych (sylogizmów), próby logicznego ujęcia motywów własnego działania, łączenie prostych czynności z ich skutkami, układanie historyjek obrazkowych, opowiadanie ich z podaniem przyczyny i skutku danych zdarzeń, słuchanie zdań prawdziwych i fałszywych, ocenianie ich wartości logicznej (np. poprzez wykonywanie określonych ruchów);

· Rysowanie literopodobnych szlaczków na dużych płaszczyznach i w liniaturze;

Edukacja językowa, przyrodnicza i społeczna:

· Przyswajanie nazw określających przynależność ludzi do wspólnoty narodowej lub etnicznej;

· Porównywanie wybranych tradycji różnych narodowości;

· Opowiadanie o sobie w grupie rówieśniczej;

· uczestniczenie w wybranych formach aktywności z elementami kultury różnych narodów, np. śpiew, taniec, przygotowywanie potraw;

· Akceptowanie odrębności ludzi różnych narodów;

· Wyjaśnianie sytuacji konfliktowych na tle różnic kulturowych.

· Poznawanie na podstawie swojej miejscowości sposobów budowania dawniej i obecnie;

· Zwracanie uwagi na materiały, jakie wykorzystywano w budownictwie dawniej, a jakie wykorzystuje się obecnie;

· Nazywanie najważniejszych rzek – Wisły i Odry, morza – Bałtyku, gór – Tatr oraz większych miast Polski;

· Poznawanie ważniejszych wydarzeń z życia Polski;

· Interesowanie się aktualnymi wydarzeniami w naszym kraju;

· Poznawanie imion i nazwisk znanych Polaków, np. Fryderyka Chopina, Mikołaja Kopernika, oraz ważniejszych pomników polskiej historii np. Zamku Królewskiego w Warszawie;

· Wymienianie nazw miesięcy należących do lata;

· Określanie charakterystycznych cech lata, np.: długie dni, wyższa temperatura; poznanie zjawisk atmosferycznych występujących o tej porze roku, np. burzy, tęczy;

· Określanie położenia przedmiotów w przestrzeni;

· Dostrzeganie rytmicznej organizacji czasu w stałych następstwach dnia i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy;

· Nazywanie kolejno pór roku, dni tygodnia, miesięcy; określanie aktualnej pory roku, miesiąca, dnia tygodnia;

  Karolina Lesik

Terminy zebrań z rodzicami w roku szkolnym 2023/2024 

24/10/2023 (wtorek) BIEDRONKI – 17.15 MISIE – 17.15 SOWY – 17.00 
25/10/2023 (środa) PSZCZOŁY – 17.15 KRASNALE – 17.00 
06/02/2024 (wtorek) BIEDRONKI – 17.15  MISIE – 17.15 SOWY – 17.00  
07/02/2024 (środa) PSZCZOŁY – 17.15  KRASNALE – 17.00  
21/05/2024 (wtorek) BIEDRONKI – 17.15 MISIE – 17.15 SOWY – 17.00  
22/05/2024 (środa) PSZCZOŁY – 17.15  KRASNALE – 17.00  

  

Harmonogram imprez i wyjść 

SEMESTR II 2023/2024 

 LUTY
08.02BAL KARNAWAŁOWY
09.02WARSZTATY FIT CAKE – PĄCZKI      
14.02DZIEŃ PRZYJAŹNI
19.02WARSZTATY PIZZERIA CENTRO             
26.02DZIEŃ DINOZAURA
 MARZEC
07.03MUZEUM EWOLUCJI               
21.03PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY
21.03WARSZTATY WIELKANOCNE Z RODZICAMI – PALMY
22.03DZIEŃ WODY
 CENTRUM EDUKACYJNE „KAMIEŃ”
 KWIECIEŃ
02.04NIEBIESKIE IGRZYSKA
04.04TEATR CAPITOL         
05.04DZIEŃ MARCHEWKI
18.04WYCIECZKA – LABORATORIUM CIEMNOŚCI          
22.04DZIEŃ ZIEMI
25.04WYCIECZKA – OGRÓD BOTANICZNY               
23.04-30.04TYDZIEŃ PATRIOTYCZNY
 MAJ
06.05DZIEŃ STRAŻAKA
09.05DZIEŃ UE
23.05WYCIECZKA – STACJA MUZEUM    
28.05WYCIECZKA CAŁODNIOWA – KOSMICZNE RANCZO 
29.05DZIEŃ OSÓB CHORYCH NA ZESPÓŁ PRADERA-WILLIEGO
 CZERWIEC
06.06KONCERT MODN
07.06DZIEŃ RODZINY – PIKNIK
17.06UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU