ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

GRUDZIEŃ 2021

Tematy kompleksowe:

 1. Co cieszy Mikołaja?
 2. Jakie sporty uprawia Pani Zima?
 3. O czym w święta każdy z nas pamięta?
 4. Który żywioł jest najważniejszy?

Kształtowanie pojęć matematycznych:

 • określanie położenia przedmiotów w przestrzeni;
 • posługiwanie się umownymi znakami, np. strzałkami, w zabawach tropiących;
 • budowanie szeregów złożonych z wielu elementów;
 • posługiwanie się liczbami w aspektach kardynalnym i porządkowym;
 • dodawanie i odejmowanie w zakresie 10 z wykorzystaniem palców lub innych zbiorów zastępczych.

Edukacja językowo, przyrodnicza i społeczna:

 • poznawanie historii powstania węgla kamiennego, jego właściwości;
 • porównywanie wybranych tradycji różnych narodowości;
 • poznanie czterech podstawowych żywiołów i ich cech;
 • nazywanie kolejno pór roku, dni tygodnia, miesięcy; określanie aktualnej pory roku, miesiąca, dnia tygodnia;
 • odpowiednie stosowanie określeń: przedwczoraj, wczoraj, jutro, pojutrze;
 • wymienianie nazw miesięcy należących do zimy;
 • wyodrębnianie w słowach głosek: w wygłosie, nagłosie, śródgłosie;
 • liczenie głosek w słowach; układanie słów rozpoczynających się, kończących się daną głoską;
 • rozumienie różnic pomiędzy samogłoską i spółgłoską;
 • rozpoznawanie liter, czytanie krótkich tekstów;
 • rozpoznawanie liter pisanych.

 

Aleksandra Siarkiewicz