ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE

LISTOPAD

1. Znamy te baśnie.

2. W świecie teatru.

3. Jesienne nastroje.

4. Tutaj rosły paprocie.

Kształtowanie pojęć matematycznych:

· Uczestniczenie w zabawach konstrukcyjno-technicznych, wykorzystujących doświadczenia zbierane podczas poznawania środowiska technicznego, np. składanie zabawek z oddzielonych części, budowanie różnych konstrukcji z klocków; przeżywanie radości z pozytywnych efektów swoich działań.

· Różnicowanie stron ciała – prawej i lewej;

· Rozwijanie myślenia logicznego poprzez: analizowanie, syntezowanie, porównywanie, klasyfikowanie, rozwiązywanie zagadek logicznych (sylogizmów), próby logicznego ujęcia motywów własnego działania, łączenie prostych czynności z ich skutkami, układanie historyjek obrazkowych, opowiadanie ich z podaniem przyczyny i skutku danych zdarzeń, słuchanie zdań – prawdziwych i fałszywych, ocenianie ich wartości logicznej (np. poprzez wykonywanie określonych ruchów);

· Nabywanie umiejętności kreślenia w ograniczonej przestrzeni, w układzie szeregowym, linii będących elementami liter (linii prostych, pionowych, poziomych i ukośnych, falistych, zaokrąglonych, pętli, kół, owali);

· Liczenie od dowolnego miejsca, wspak, dwójkami, piątkami;

· Klasyfikowanie przedmiotów pod względem kilku cech wspólnych;

· Dostrzeganie rytmicznej organizacji czasu w stałych następstwach dnia i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy;

· Rozpoznawanie cyfr i liczby 10.

· Wskazywanie kierunków od osi własnego ciała, stosowanie określeń: lewa, prawa, z przodu, z tyłu, z boku.

Edukacja językowa, przyrodnicza i społeczna:

· Wspólne przeprowadzanie eksperymentów, wyciąganie wniosków;

· Szanowanie potrzeb innych, bycie empatycznym; podejmowanie prób samodzielnego rozwiązania problemu;

· Samodzielne wykonywanie różnych czynności rozwijających poczucie odpowiedzialności za powierzone zadanie; pełnienie w każdej sytuacji roli słuchacza i mówiącego; prowadzenie dialogów z zachowaniem przyjętych zasad.

· Próby samodzielnego czytania; formułowanie dłuższych wypowiedzi na ważne tematy, samodzielne werbalizowanie własnych potrzeb i decyzji;

· Wyodrębnianie zdań w wypowiedziach, liczenie ich, układanie wypowiedzi, np. na temat obrazka, składającej się z określonej liczby zdań;

· Wyodrębnianie w słowach głosek: w wygłosie, nagłosie, śródgłosie;

· Rozpoznawanie liter pisanych; czytanie całościowe wyrazów, równoważników zdań;

· Liczenie głosek w słowach; układanie słów rozpoczynających się, kończących się daną głoską.

· Nazywanie kolejno pór roku, dni tygodnia, miesięcy; określanie aktualnej pory roku, miesiąca, dnia tygodnia.

· Poznawanie ważniejszych wydarzeń z życia Polski.

· Tworzenie książek dotyczących znanych bajek lub wymyślonych przez dzieci, składających się z obrazków lub tekstu ułożonego przez nie, a zapisanego przez nauczyciela;

· Poznawanie historii powstania węgla kamiennego, jego właściwości.

Aleksandra Małecka

Anna Królak

 Harmonogram zebrań i spotkań indywidualnych z rodzicami

 ZEBRANIESPOTKANIA INDYWIDUALNE
WRZESIEŃ06.09.21 poniedziałekXXX
PAŹDZIERNIK25.10.21 poniedziałekXXX
LISTOPADXXX24.11.21 środa
GRUDZIEŃXXX16.12.21 czwartek
STYCZEŃ17.01.22 poniedziałekXXX
LUTYXXX23.02.22 środa
MARZECXXX24.03.22 czwartek
KWIECIEŃXXX27.04.22 środa
MAJXXX26.05.22 czwartek
CZERWIEC13.06.22 poniedziałekXXX