ZAMIERZENIA NA MIESIĄC

STYCZEŃ 2021                                                                                                                      

1. Lubimy zimę

2. Zabawy na śniegu

 3. Babcia i dziadziuś

4. Zwierzęta są głodne                                                                                                                                                Kształtowanie pojęć matematycznych:

 • Kolorowanie według kodu podanego.
 • Rozpoznawanie i nazywanie figur geometrycznych. Porównywanie liczebności zbiorów, stosowanie określeń: mniej/ więcej/ tyle samo.
 • Posługiwanie się określeniami dotyczącymi: położenia przedmiotów w przestrzeni.

Edukacja językowo, przyrodnicza i społeczna:

 • Utrwalanie nazw; dni tygodnia , miesięcy,  pór roku.
 • Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie zimą i wiązanie tych zmian z aktualną porą roku.
 • Określanie pogody i zjawisk atmosferycznych dla zimy.
 • Zapoznanie ze sposobem bezpiecznego korzystania ze sprzętu zimowego i bezpiecznych zabaw na śniegu.
 • Ćwiczenia słuchowe; określanie pierwszej i ostatniej głoski w słowach.
 • Karmik w ogrodzie z nasionami. Rozumienie potrzeby dokarmiania ptaków w zimie. Zapoznanie z rodzajem pokarmu: ziarna, okruchy chleba , słoninka.
 • Kształtowanie uczucia przywiązania do swojej rodziny: okazywanie szacunku osobom starszym.
 • Kształtowanie umiejętności panowania nad głosem, modyfikowanie jego natężenia.                                                    

                                                                                      Anna Śledź, Magda Więch

 Harmonogram zebrań i spotkań indywidualnych z rodzicami

w roku szkolnym 2020/2021

 1. 10.09.2020 (czw.) godz. 17:30- Zebranie z rodzicami (organizacja roku szkolnego 2020/2021);
 2. 28.10.2020 (śr.) godz. 17:30– Zebranie z rodzicami(podsumowanie adaptacji dzieci);
 3. 26.11.2020 (czw.) od godz. 17:30– Indywidualne spotkania wychowawców z rodzicami;
 4. 16.12.2020 (śr.) od godz. 17:30- Indywidualne spotkania wychowawców z rodzicami;
 5. 14.01.2021 (czw.) godz. 17:30- Zebranie z rodzicami (podsumowanie I semestru roku szkolnego 2020/2021);
 6. 24.02.2021 (śr.) od godz. 17:30- Indywidualne spotkania wychowawców z rodzicami;
 7. 25.03.2021 (czw.) od godz. 17:30- Indywidualne spotkania wychowawców z rodzicami;
 8. 28.04.2021 (śr.) od godz. 17:30- Indywidualne spotkania wychowawców z rodzicami;
 9. 27.05.2021 (czw.) od godz. 17:30- Indywidualne spotkania wychowawców z rodzicami;
 10. 16.06.2021 (śr.) godz. 17:30 – Zebranie z rodzicami (podsumowanie II semestru i całego roku szkolnego 2020/2021).