Godziny dostępności:

p. Aleksandra Małecka – poniedziałek godz. 16:00 – 17:00

p. Hanna Łęgowska – wtorek 11:00 – 12:00 (co drugi tydzień)

ZAMIERZENIE DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE

LUTY 2024r

1. Poznajemy różne zawody.

2. Karnawał.

3. Zabawy na śniegu.

4. Różne rodzaje parków.

Kształtowanie pojęć matematycznych:

 • Rozwijanie myślenia logicznego poprzez analizowanie, syntezowanie, porównywanie, klasyfikowanie, rozwiązywanie zagadek logicznych (sylogizmów).
 • Klasyfikowanie przedmiotów pod względem kilku cech wspólnych.
 • Liczenie od dowolnego miejsca, wspak, dwójkami, piątkami.
 • Rozpoznawanie cyfr i liczby 10.
 • Określanie położenia przedmiotów w przestrzeni.
 • Określanie, wskazywanie miejsca powstawania dźwięku, liczenie usłyszanych dźwięków.
 • Układanie działań do podanych zadań oraz głośne ich odczytywanie.
 • Dodawanie i odejmowanie w zakresie 10 z wykorzystaniem palców lub innych zbiorów zastępczych.
 • Nabywanie umiejętności kreślenia w ograniczonej przestrzeni, w układzie szeregowym, linii będących elementami liter (linii prostych, pionowych, poziomych i ukośnych, falistych, zaokrąglonych, pętli, kół, owali).
 • Rozwiązywanie zadań tekstowych na temat znanych dzieciom sytuacji –  stosowanie metody symulacyjnej.
 • Wskazywanie kierunków od osi własnego ciała, stosowanie określeń: lewa, prawa, z przodu, z tyłu, z boku.
 • Określanie kierunków ruchu, stosowanie określeń: na prawo od, na lewo od.

Edukacja językowa, przyrodnicza i społeczna:

 • Samodzielne wykonywanie różnych czynności rozwijających poczucie odpowiedzialności za powierzone zadanie; wykorzystanie sytuacji dnia codziennego do nabywania umiejętności samooceny.
 • Podejmowanie prób samodzielnego rozwiązania problemu; szanowanie odmowy uczestnictwa w niechcianych sytuacjach.
 • Prowadzenie dialogów z zachowaniem przyjętych zasad.
 • Formułowanie dłuższych wypowiedzi na dowolny temat.
 • Wyodrębnianie zdań w wypowiedziach, liczenie ich, układanie wypowiedzi, np. na temat obrazka, składającej się z określonej liczby zdań; Wyodrębnianie w słowach głosek: w wygłosie, nagłosie, śródgłosie.
 • Czytanie całościowe wyrazów, równoważników zdań; rozpoznawanie liter pisanych.
 • Liczenie głosek w słowach; układanie słów rozpoczynających się, kończących się daną głoską.
 • Nazywanie zawodów związanych ze zdarzeniami, w których uczestniczy dziecko, takich jak wyjście na zakupy, koncert, pocztę. Poznawanie zawodów niedostępnych w bezpośredniej obserwacji.
 • Poznawanie roli drzew w życiu ludzi i zwierząt; Wyjaśnianie podziału drzew na liściaste i iglaste.
 • Poznawanie idei tworzenia parków narodowych, rezerwatów.

 Aleksandra Małecka    

Hanna Łęgowska

Terminy zebrań z rodzicami w roku szkolnym 2023/2024 

24/10/2023 (wtorek) BIEDRONKI – 17.15 MISIE – 17.15 SOWY – 17.00 
25/10/2023 (środa) PSZCZOŁY – 17.15 KRASNALE – 17.00 
06/02/2024 (wtorek) BIEDRONKI – 17.15  MISIE – 17.15 SOWY – 17.00  
07/02/2024 (środa) PSZCZOŁY – 17.15  KRASNALE – 17.00  
21/05/2024 (wtorek) BIEDRONKI – 17.15 MISIE – 17.15 SOWY – 17.00  
22/05/2024 (środa) PSZCZOŁY – 17.15  KRASNALE – 17.00  

Harmonogram wydarzeń przedszkolnych

2023/2024 semestr II

Lp.Miejsce
LUTY
1.Mała Orkiestra Dni Naszych 6.02.2024 r.
2.Bal karnawałowy 08.02.2024 r.
3.Piesza wycieczka do Fit Cake – Robimy pączki 09.02.2024 r. godz. 13:45
4.Dzień Przyjaźni 14.02.2024 r.
5.Teatr TAK 19.02.2024 godz. 9:00
6.Piesza wycieczka do Pizzerii Centro 26.02.2024 r. godz. 13:00
7.Dzień Dinozaura 26.02.2024 r.
MARZEC
8.Wycieczka do Muzeum Ewolucji w PKiN   01.03.2024 r. godz. 11:00
9.Wycieczka do Nadleśnictwa Drewnica na zajęcia przyrodnicze/ ew. Pawilon Edukacyjny „Kamień” .03.2024 godz.
10.Warsztaty z rodzicami „Wielkanocne palemki” 20.03.2024 r. godz. 16:00
11.Pierwszy Dzień Wiosny 21.03.2024 r.
12.Dzień Wody 22.03.2024 r.
KWIECIEŃ
13.Światowy Dzień Świadomości Autyzmu (Niebieskie Igrzyska) 02.04.2024 r.
14.Wycieczka do Teatru Capitol „Brzechwa 2020” 04.04.2024 r. godz. 10:00
15.Dzień marchewki 05.04.2024 r.
16.Piesza wycieczka do Fit Cake. .04.2024 r. godz.
17.Wycieczka do PZN „Laboratorium ciemności” 19.04.2024 r. godz. 11:00
18.Dzień Ziemi 22.04.2024 r.
19.Wycieczka do Ogrodu Botanicznego UW 25.04.2024 r. godz. 10:00
MAJ
20.Międzynarodowy Dzień Strażaka + Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 06.05.2024 r.
21.Dzień Unii Europejskiej 09.05.2024 r.
22.Wycieczka do Stacji Muzeum „Bezpieczna droga do domu i szkoły” 23.05.2024 r. godz. 10:30
23.Wycieczka do „Kosmicznego Rancza” 28.05.2024. godz. 10:00
24.Światowy Dzień Osób Chorych na Zespół Pradera- Williego (Dzień pomarańczowy) 29.05.2024 r.
CZERWIEC
25.Dzień Rodziny (piknik) 07.06.2024 r. godz. 16:00
26.Mała Orkiestra Dni Naszych 06.06.2024 r.
27.Piesza wycieczka do Fit Cake. .06.2024 r. godz.
28.Uroczyste zakończenie roku szkolnego 11.06.2024 r. godz. 16:00