• Zakupy ubezpieczenia dla dziecka można dokonać na portalu www.nnw24.pl 

Aby kupić ubezpieczenie należy wypełnić formularz przystąpienia i opłacić składkę w portalu nnw24.pl. Ubezpieczenie działa od 01.09.2022r. (nawet jeżeli zakup nastąpi po tym terminie) i trwa do 31.08.2023 r.

Podczas zakupu należy wskazać nazwę placówki, do której uczęszcza dziecko, gdyby nie udało się odnaleźć właściwej placówki, należy wybrać z listy Urząd Miasta Stołecznego Warszawy