Potwierdzanie przez rodziców dzieci przyjętych woli kontynuowania edukacji przedszkolnej w kolejnym roku szkolnym

W terminie od 23 lutego 2021r. do 1 marca 2021r. (do godziny 16:00) należy złożyć w przedszkolu potwierdzenie o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym.

druk