ZEBRANIE Z RODZICAMI

Drodzy Rodzice
Dnia 25 października (poniedziałek) o godzinie 17:30 odbędą się zebrania
dla rodziców we wszystkich grupach przedszkolnych.
Głównym celem jest omówienie postępów dziecka w pracy wychowawczo-
dydaktycznej, omówienie adaptacji dzieci oraz sprawy bieżące.
Czas trwania ok. 30-40 min.
Przypominamy, że na zebrania przychodzimy bez dzieci.